Photography With Dog; 2007Lai nomierinātu sirdis un prātus, neatkarīgā fotogrāfe DOROTHEA LANCMAN informē, ka neplāno sadarboties ar Latvijas galerijām, tajā skaitā galeriju "Birkenfelds", kas kopš 2008.gada vietējā tirgū piedāvā fotogrāfiju.
DOROTHEA LANCMAN tāpat informē, ka neplāno Latvijas valstī veikt komercdarbību, pārdodot fotogrāfijas kā neatkarīgā fotogrāfe un pašnodarbināta persona. DOROTHEA LANCMAN nav ieinteresēta piedalīties vietējā mākslas tirgū.

Latvijas tirgū DOROTHEA LANCMAN līdz šim ir pārdevusi tieši vienu fotogrāfiju "Photography With Dog" 2008.gadā minētajā galerijā.
DOROTHEA LANCMAN māksla tiek finansēta TIKAI no privātiem finanšu resursiem. DOROTHEA LANCMAN nepārstāv starptautisko mākslas tirgus dalībnieku intereses Latvijas valstī. Daži darbi, kas atrodas Latvijā, ir dāvinājumi.
DOROTHEA LANCMAN turpmāk Latvijā strādās nekomerciālās mākslas virzienā, taču neplāno izstāžu darbību. DOROTHEA LANCMAN nav ieinteresēta publicitātē.
DOROTHEA LANCMAN fotogrāfija sakņojas humānistiskās un kristietiskās vērtībās.
DOROTHEA LANCMAN māksla rada skaistumu, kas sniedz prieku un iedvesmo, kā arī apvieno visus cilvēkus neatkarīgi no viņu nacionālās piederības, rases, politiskās un reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas vai citām cilvēku iezīmēm.
DOROTHEA LANCMAN šobrīd strādā pie fotoprojekta "La Revancha Del Tango", kas top, iedvesmojoties no argentīniešu mūzikas grupas "Gotan Project" līdzīga nosaukuma albuma.

www.dorothealancman.com

Sekot jaunumiem