Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludinājis projektu pieteikumu iesniegšanu Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursam, kurā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība vai fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Kā ik gadu konkursa prioritātes nosaka Kultūras projektu finansēšanas konkursa komisija. 2014. gadā atbalstīti tiks tie inovatīvie projekti, kas atspoguļos Rīgas pilsētas kultūras dzīves daudzveidību, akcentējot kultūras nacionālās un etnogrāfiskās saknes un to izmantojumu mūsdienā, kas būs nozīmīgi Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu kontekstā, kā arī gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadei, Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā un citiem pilsētas un valsts mēroga pasākumiem Rīgā.
Tāpat konkursa mērķis ir veicināt to projektu realizāciju, kas atspoguļos un popularizēs Rīgas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, viņu daiļradi un saikni ar Rīgu, kas sekmēs pilsētas kultūrvides, tai skaitā radošo kvartālu attīstību, iezīmēs apkaimju identitāti un veicinās lokālo kopienu aktivitāti.
Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkurss šogad notiek 26 reizi, jo tas tiek organizēts kopš 1999. gada. Pērn šajā konkursā tika atbalstīti 98 projekti.
Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursam Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā 2014. gadā apstiprinātais finansējums ir Ls 150 000 vai EUR 213 430.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 3. februārim plkst. 12.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5) darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.
Konkursa nolikums un ar konkursa norisi saistītie pielikumi pieejami interneta vietnē: http://www.kultura.riga.lv
Papildinformācija pa tālruņiem: 67043670, 67043690.