NikonCerams, tas nav saistīts ar Nikon produkcijas noieta tirgus samazināšanos, bet ar globālo pasaules krīzi. Tiek ziņots, ka darba vietas tiek samazinātas sakarā ar pieprasījuma samazināšanos no ASV, Japānas un Kanādas. Nikon informē, ka tie bija apakšuzņēmēji, kas pieņemti kompānijā uz laiku, kas mazāks par gadu. Taizemē Nikon ir 4 rūpnīcas un kopumā 8000 strādājošie un 4000 apakšuzņēmēji.