Failiem.lv vēlas aicināt Jūs uz sadarbību!

Drīzumā mēs Failiem.lv portālā publicēsim jaunu funkcionalitāti - fotogrāfiju un citu failu tirdzniecībai.
Mēs esam pārliecināti, ka vairāk nekā 200'000 Failiem.lv reģistrēto lietotāju vēlēsies iespēju iegādāties tieši Jūsu labākos darbus.

Tādēļ, lūdzam Jūs aizpildīt anketu ar tikai trim jautājumiem, kas mums palīdzēs padarīt Failiem.lv lietošanu Jums vēl tīkamāku: https://failiem.lv/?show_survey=10

Sekot jaunumiem