lna 6Nominētā dokumentu kolekcija, kas ietver Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvu 802 stikla plates, ir vienīgais autentiskais, unikālais un neaizstājamais liecību kopums, kas atspoguļo mērķtiecīgi un objektīvi veidotu vizuālu dokumentāciju par latviešu tradicionālo dzīvesveidu 20.gadsimta sākumā, īpaši fiksējot Latvijas valstij vēsturiski izšķirošu laiku Agrārās reformas realizācijas periodā.

1923. gadā izveidotās Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes pamatuzdevumi bija organizēt kultūras pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas, veikt arheoloģiskos izrakumus, pētīt, sargāt un kopt kultūras pieminekļus, popularizēt kultūras mantojumu. Šis darbs tika dokumentēts visā Pieminekļu valdes pastāvēšanas laikā no 1924. līdz 1944. gadam (tai skaitā veikta plaša fotofiksācija). Dokumentācija krājās Pieminekļu valdes arhīvā. Pēc Otrā pasaules kara apjomīga arhīva daļa, tai skaitā unikālā fotonegatīvu kolekcija, tika nodota tagadējam Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un šodien veido nozīmīgu krājuma daļu.

Nominētie dokumenti atspoguļo tā laika aktīvu pievēršanos lokālo kopienu sadzīves izpētei, tāpēc nominētā kolekcija ir unikāla un izceļama ne vien Latvijas, bet arī visas pasaules kontekstā kā kvalitatīvs un profesionāls piemērs šādu pētījumu veikšanā. Dokumentu kolekcijas nozīmīgumu raksturo tā izmantošana praktiski visos Latvijas etnogrāfiska rakstura pētījumos un populārajos izdevumos, kas veltīti 20. gadsimta 1. pusei, kā arī pašas dokumentētās liecības.

Vēsture un tradicionālā kultūra ir būtiska nacionālās identitātes un tautas vēsturiskās pašapziņas daļa. Dokumentu kolekcija ir neaizstājams vizuāls izziņas avots ar nozīmīgu lomu Latvijas vēstures izpratnes veicināšanā, jo daudzas liecības, kas raksturo tradicionālo dzīvesveidu 20. gadsimtā, līdz mūsdienām nav saglabājušās. Kolekcijas nozīme Latvijas vēsturē izceļama īpaši mūsdienās, jo fotonegatīvi ataino zudušu kultūrrealitāti, veidojot kvalitatīvu, objektīvu un ļoti nozīmīgu vizuālo izziņas avotu, kas var sekmēt arī tā laika Latvijas vēstures interpretāciju.

 Ieskats dažos kolekcijas fotoattēlos:

 lna 2

lna 4

lna 5