Latvijas Dabas muzejs Latvijas Dabas muzejs aicina visus gatavoties "Putnu dienām 2008", kas sāksies ar fotokonkursu "Mans putns". Konkursā dabas draugi un pētnieki, kas mēdz doties dabā ar kameru, bet nav profesionāli fotogrāfi, tiek aicināti parādīt kādu sevis ieraudzītu un nofiksētu putnu dabā, iesūtot savu pieteikumu konkursam līdz 2008.gada 16.martam. Labākie no iesūtītajiem darbiem būs aplūkojami fotoizstādē "Mans putns".

 

Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents ar savām oriģinālfotogrāfijām, kas atbilst konkursa Nolikumam. Konkursam viens dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas 20X30 cm formātā. Tās tiks vērtētas četrās vecuma grupās — bērni (līdz 14 gadiem), jaunieši (15—20 gadi), pieaugušie (vecāki par 20 gadiem) un seniori (virs 50 gadiem).

Fotogrāfijām jāpopularizē sabiedrībā izpratne par putnu daudzveidību, aizsardzību un sugu unikalitāti. Tās vērtējot, tiks ņemts vērā darba sarežģītības līmenis (mākslinieciskais izpildījums, fotografētā objekta unikalitāte), fotogrāfijā iemūžinātā brīža unikalitāte dabā un fotogrāfijas nosaukuma oriģinalitāte. Ar pilnu fotokonkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Dabas muzeja mājas lapā internetā: www.dabasmuzejs.gov.lv.

Fotokonkurss ir viena no "Putnu dienu 2008" aktivitātēm Latvijas Dabas muzejā. "Putnu dienas" Latvijas Dabas muzejā notiek jau kopš 1954.gada.

Ar pilnu fotokonkursa nolikumu var iepazties Latvijas Dabas muzeja mājas lapā www.dabasmuzejs.gov.lv un Dabas aizsardzbas pārvaldes mājas lapā www.dap.gov.lv.

Sīkāka informācija: muzejā pa tel.7356041, Dmitrijs Boiko.