Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra"- 3.pieteikšanās termiņš 2012.gadā atbalstam radošajiem braucieniem

Līdz 29.augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.

Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas.

Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija:

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

Kritēriji:

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās elektroniski līdz 29.augustam Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/register.php