Fotografijas interesenti ir aicināti apmeklēt Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas (International Summer School of Photography, jeb ISSP) 2010 Gala izstādes atklāšanu 7.augustā plkst. 20:00 Ludzā. Izstāde prezentēs ISSP 2010 rezultātus - radošos projektus, kas tapuši laikā no 31.jūlijam līdz 8.augustam. Izstādes atklāšanā būs iespēja satikt visu darbu autorus - 65 jaunos fotogrāfus no 21 valsts. Kolekcija būs apskatāma Ludzā līdz 2. oktobrim. Adrese: Ludzas tautas nams, Stacijas ielā 41.

Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola notiek jau piekto gadu. No 31.jūlija līdz 8.augustam Ezersalā, Ludzas novadā savas zināšanas papildina 65 studenti no 21 valsts - 11 katrā no sešām darbnīcām. ISSP ir unikāla iespēja satikties fotogrāfiem ar dažādām pieredzēm - profesionāļiem, studentiem, amatieriem, un dalīties starpvalstu izkoptās fotogrāfijas tradīcijās. Izglītības programmas ietvaros dalībnieki papildina zināšanas un strādā pie saviem individuālajiem projektiem ciešā sadarbībā ar pasniedzējiem. Grupas izstāde sniegs priekšstatu par ISSP 2010 darbnīcu dažādām pieejām fotogrāfijas medijam. Tā sniedz apkopojošu ieskatu jauno autoru radošajos meklējumos, atspoguļojot aktuālās tendences mūsdienu fotogrāfijā.

Atklāšanā ar īpašu muzikālu priekšnesumu piedalīsies Ludzas novada Ņukšu tautas nama folkloras kopa Rīkšova un DJ apvienību Varka Kru.

Lai sniegtu priekšstatu par ISSP 2010 radošo atmosfēru un topošo izstādes kolekciju, ISSP pasniedzēji komentē studentu mākslinieciskos centienus:

Veronika Burguēna (Veronique Bourgoin) (Francija) - darbnīca PATIESĪBA VAI MELI?: "Darbnīcas dalībnieki jau piesakoties darbnīcai apzinājās, ko sagaidīt - būt gataviem eksperimentēt, laužot priekšstatus par fotogrāfiju mākslā. Pat fotogrāfi, kuri iepriekšējā pieredzē pieturējušies stingri pie kāda žanra ir atvērti atklājumiem un jaunām iespējām fotogrāfijā. Viss virzās uz to, ka rezultāti būs pārsteigums gan skatītājiem, gan zināmā mērā arī autoriem."

Ville Lenkeri (Ville Lenkkeri) (Somija) - darbnīca CITA HARMONIJA - CILVĒKA IETEKMĒTA AINAVA:

"Studenti darba procesā pēta Ludzas apkārtnes ainavas tēlainību un harmoniju, kas veidojas dabas un cilvēka darbības mijiedarbībā. Lai arī pasaulē dominē kritiska attieksme pret cilvēku mehānisku ietekmi uz dabas procesiem, šajā darbnīcā vedinu uz šo fenomenu paraudzīties arī no citas puses un meklēt līdzsvaru un skaistumu."

Andrejs Poļikanovs (Андрей Поликанов) (Krievija) - darbnīca FOTOŽURNĀLISTIKA UN DRUKĀTIE

MEDIJI: "Esmu ļoti gandarīts, ka manā grupā dalībniekiem patiesi interesē fotoreportāža. Kaut arī šis žanrs pieprasa konkrētas prasības - spēju analizēt un apstrādāt aktualitātes -, es uzskatu, ka darbnīca būs lieliska pieredze jaunajiem fotogrāfiem viņu turpmākai izaugsmei. Aicinu dalībniekus meklēt Ludzas pilsētas seju. Tas ir grūts uzdevums, jo īsā laikā ir jāsameklē aktuāls sižets un tas jāatspoguļo."

Džordžs Džordžio (George Georgiou) (Lielbritānija) - darbnīca DOKUMENTĀLĀS FOTOGRĀFIJAS

PRAKSE UN NARATĪVS: ILGTERMIŅA PROJEKTS: "Darbnīcas laikā nav iespējams veikt ilgtermiņa projektu, tādēļ es cenšos diskutēt ar studentiem par darba struktūru. Darba sākumā ir svarīgi arī iepazīt viņu iepriekš veikto, kā arī es pastāstu par savu pieredzi un parādu realizētos projektus. Tieši analizējot konkrētus piemērus, varam empīriski iziet dokumentālās fotogrāfijas projekta īstenošanai. Studenti veido arī savus projektus ISSP norises laikā, kur būtisks uzdevums katram dalībniekam ir izzināt savu interešu telpu konkrēti ISSP 2010 apkārtnē - Ludzas novadā."

Šā gada 3.novembrī ISSP 2010 studentu darbu atlasītā kolekcija tiks izstādīta arī Gētes institūtā Rīgā. Plānots ir izdot arī darbu katalogu.