Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane otrdien, 12. aprīlī plkst. 16.00 Rīgas domes (Rātslaukums 1) piektā stāva foajē atklās Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla "EUROCITIES" pastāvēšanas 25. gadadienai veltītu fotoizstādi ar Rīgas jauniešu veidotām fotogrāfijām.

Atzīmējot "EUROCITIES" 25. gadadienu, iecerēts izdot fotoalbumu "Tava pilsēta - Tavs skatījums", kurā tiks iekļauti 15 - 25 gadus vecu jauniešu darbi par tēmām: bagātība un nabadzība, nākotnes plānošana, pārmaiņu process, saticīgas kaimiņattiecības u.tml. Katra dalībpilsēta tika aicināta izvēlēties vienu fotogrāfiju digitālā formātā un to ar īsu aprakstu angļu valodā par šīs fotogrāfijas uzņemšanas vietu un iemeslu, norādot autora vārdu un vecumu, nosūtīt "EUROCITIES". Visas atsūtītās fotogrāfijas tiks publicētas "EUROCITIES" fotoalbumā, savukārt no atsūtītajām fotogrāfijām profesionāls fotogrāfs izvēlēsies trīs labākās. Šo fotogrāfiju autori tiks apbalvoti nākamās ikgadējās "EUROCITIES" konferences laikā, kas notiks 2011. gada 2. - 4. novembrī Dženovā (Itālija).

Lai izvēlētu fotogrāfiju sūtīšanai "EUROCITIES", Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Ārlietu pārvaldi organizēja fotokonkursa "Tava pilsēta - Tavs skatījums" Rīgas posmu, kura ietvaros Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu foto pulciņu audzēkņi un kultūras iestāžu foto studiju dalībnieki tika aicināti iesniegt savus darbus. Lai nodrošinātu saņemto darbu vērtēšanu un labāko fotogrāfiju atlasi, tika izveidota fotokonkursa žūrijas komisija.

Fotokonkursa komisija izvērtēja iesūtītos darbus un izstādes atklāšanas laikā tiks paziņoti uzvarētāji.

Starptautiskais Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls "EUROCITIES" izveidots 1986. gadā un pašreiz apvieno 140 pilsētas no vairāk nekā 30 Eiropas valstīm. Rīga šajā tīklā darbojas kopš 2002. gada. "EUROCITIES" ir organizācija, kurā dalībpilsētas var apmainīties zināšanām, idejām, iepazīstināt ar savu pieredzi, analizēt kopīgās problēmas un attīstīt inovatīvus risinājumus. "EUROCITIES" par savu misiju pasludinājusi kopējas vīzijas izstrādi par ilgtspējīgu nākotni, kurā visi pilsētas iedzīvotāji bauda kvalitatīvus dzīves apstākļus. Pašlaik šīs organizācijas ietvaros darbojas seši pastāvīgie forumi: kultūras, ekonomiskās attīstības, vides, zināšanu sabiedrības, mobilitātes un sociālo lietu forums.

Rīga aktīvi iesaistījusies "EUROCITIES" kultūras forumā, kura aktivitātēs piedalās vairāk nekā 60 dalībpilsētas, kā arī sociālo jautājumu foruma migrācijas un integrācijas darba grupā; pašlaik tiek strādāts pie pilsētas dalības aktivizēšanas Ekonomiskās attīstības forumā. Rīgas pilsētas dalības administrēšanu, piedaloties vadības komitejas sanāksmēs, nodrošina Rīgas domes Ārlietu pārvalde.

Papildinformācija: Marika Barone, tālr.: 67105652