Verners LazdiņšVernera Lazdiņa (1893. - 1976.) apjomīgā fotogrāfiju izstāde "Bitenieks - Fotogrāfs - Dumpinieks" iekārtota Latvijas Fotogrāfijas muzeja abos stāvos. Ekspozīcijā ietvertas aptuveni septiņdesmit fotogrāfijas, kas uzņemtas laikā no 50. gadu beigām līdz 60. gadu beigām. Fotoattēlus papildina teksti, kuru autore ir Daiga Kalniņa - Vernera Lazdiņa brāļadēla Valda Lazdiņa meita. Viņa ne tikai sakārtojusi autora arhīvu un apkopojusi dzimtas atmiņas, bet arī trāpīgi aprakstījusi dumpinieciski noskaņotā Vernera Lazdiņa dzīves uztveri, kas nebūt nesaskanēja ar tobrīd valdošo varas ideoloģiju.

Verners Lazdiņš dzīvojis Ogres rajona Taurupes pagastā, saimniekojis Plunču mājās. "Latvijas brīvvalsts dzimšanas laika strēlnieks, pagasta skrīveris, artēzisko aku un ūdens ierīcības meistars, bitenieks, mājas saimnieks un amatnieks, bet mūža pašā nogalē arī fotogrāfs," stāsta Daiga Kalniņa. Fotografējis no 50. gadu vidus līdz 70.gadu sākumam, dokumentējot dažādas norises vietējo pagastu iedzīvotāju dzīvēs. Starp viņa uzņemtajiem kadriem redzama pirmā medus svieduma degustēšana kaimiņos, padomju saimniecības "Madliena" nodaļas kopsapulce telpās, kur pie sienām vēl pirmās brīvvalsts ekspozīcija par gleznotāju un novadnieku Kārli Hūnu, radinieku pulcēšanās kapu svētkos, Liepiņu ģimene, pavadot atvasi ceļā uz komjauniešu celtniecības brigādi Kazahstānā, kā arī daudzi portreti.

Fotogrāfijās fiksētie šķietami maznozīmīgie mirkļi un notikumi laika gaitā ieguvuši pavisam citādu nozīmību - te redzams pats Verners, klausoties aizliegto radiopārraidi no Vatikāna Ziemassvētkos, vecās Plunču mājas, kas negaidīti nodega laikā, kad republikā tika īstenota viensētu likvidācija, tikko no Sibīrijas pārbraukuši radinieki un ģimene, ko ciema izpildkomiteja tikmēr izmetinājusi viņu mājās. Daiga Kalniņa raksta: "Vērojot Vernera izgatavotās melnbaltās bildes, kuras viņš, kā izdevies noskaidrot, tāpat mēdzis dot saviem laikabiedriem, viņa fotogrāfisko motivāciju visprecīzāk iespējams izteikt vienā vārdā - humānisms." Izstādē ietverti arī daudzi Vernera Lazdiņa portreti, ko uzņēmis viņa brāļadēls un fotogrāfs Valdis Lazdiņš (1936. - 2007.). Šī gada maijā Verneram tuvā draugā Valda Lazdiņa fotogrāfijas tika eksponētas fotofestivālā "Nordic Light" Norvēģijā, kurā līdz šim neviens latviešu fotogrāfs nebija pārstāvēts.

Fotokolekcija līdz šim bijusi skatāma vien ģimenes lokā un nelielā izstādē Madlienas kultūras namā 2009. gadā. Tai piemīt mākslinieciskā un šobrīd arī pārsteidzoša kultūrvēsturiskā vērtība.


Izstāde tiks atklāta ceturtdien, 7.jūlijā plkst. 17.00 un būs apskatāma līdz 28.augustam.
Atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Epson, FineArtPrint.lv.
Fotogrāfijas drukātas FineArtPrint.lv ar Epson Stylus Pro 11880 printeri uz Epson Premium Luster papīra.


Sekot jaunumiem