Liepāja fotomobilizācijaLiepājas Latviešu biedrības telpās no 1. līdz 31. jūlijam būs atvērta apvienības Fotomobilizācija fotogrāfiju izstāde ar nosaukumu Fotomobilizācija. Izstādē piedalās 11 autori: Dace Voitkēviča, Aivars Slišāns, Kaspars Upītis, Marita Rauba, Māra Pakalne, Guntis Pilsētnieks, Linda Gunde, Anita Ozoliņa, Dainis Lisovskis, Irēna Bērza, Harijs Zemītis.
Visu vienojošā ideja ir Fotomobilizācija kā organizācija, kurā apvienojas ļoti dažādi autori, lai izzinātu foto procesu, veidotu fotogrāfijas un izstādes. Organizācijas pasākumu laikā notiek praktiska darbošanās, teorētiskas diskusijas par foto teoriju un sarunas par foto filozofiju (netiek likts akcents uz sarunām par foto dzelžiem). Šoreiz izstādes darbus nevieno kopīga tēma, bet katrs rāda sev raksturīgo. Izstādē iespējams iepazīties ar šiem autoriem raksturīgiem žanriem un katram tuviem sižetiem, katrs parāda kādu sev izteiksmīgu daiļrades niansi. Attēlos redzami portreti, ainavas, akti... Vairākiem autoriem tuva cilvēcisko sajūtu izziņa, līdz ar to tiek izmantoti dažādi līdzekļi stāstījuma bagātināšanai.
Zemītis Harijs