Ārlietu ministrijas un fotogrāfa Ilmāra Znotiņa kopīgi veidotā fotoizstāde "Baltijas ceļš, kas iekustināja pasauli" pēc veiksmīgas izrādīšanas Otavā un Toronto ir aizceļojusi arī līdz Monreālai.

Pateicoties Latvijas goda konsula Kvebekas provincē Roberta Klaišes iniciatīvai, izstāde tika iekārtota Monreālas latviešu sabiedriskajā centrā. Izstādes organizēšanā iesaistījās arī Monreālas Organizāciju padome, Baltijas Mākslinieku asociācija un Latvijas vēstniecība Kanādā.

Fotoizstādi Monreālā būs iespējams apskatīt vairākos sabiedriskos pasākumos, tostarp 14.jūnijā rīkotajā atceres vakarā, pieminot 1941.gadā izsūtītos Latvijas civiliedzīvotājus. Jāatzīmē, ka latviešu sabiedrība Kanādā ik gadu vairākās pilsētās organizē atceres pasākumus komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Otavā aizvesto piemiņas dievkalpojums tika rīkots 10.jūnijā, kurā piedalījās arī Latvijas vēstniecības darbinieki. Pēc dievkalpojuma Otavas latviešu Miera draudzes namā tika atskaņots Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātes "Dievs, Tava zeme deg!" video ieraksts, kas emocionāli sasaucās ar piemiņas dievkalpojuma tematiku.