Briedis Publicitātes attēls20. aprīlī Daugavpils Marka Rotko centrā Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros atklās Ulda Brieža personālizstādi "Saules pusē. Ulda Brieža liecības". Tā būs līdz šim plašākā Ulda Brieža darbu skate, kurā iepazīstama krietna daļa no vairāk nekā 50 gadu garumā viņa uzkrātajām laika liecībām. Izstādi organizē Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2018 un Daugavpils Marka Rotko centrs.
Izstādes kuratores Inga Brūvere un Aiga Dzalbe strādājušas ar fotogrāfa darbiem, kas aptver padomju laiku, atmodas laiku, 90. gadus un mūsdienas. Darbu klāstā daļu aizņem portreti, kas tapuši, pildot tiešos darba pienākumus fotoreportiera darbā sākotnēji Liepājas laikrakstos (60. un 70. gados) un pēc tam Rīgā – avīzēs "Padomju Jaunatne" un "Diena". Cilvēki attēlos tverti sev dabiskā vidē un pozā, ļaujot apkārtnei piespēlēt autora vēlmei pateikt vairāk, trāpīgāk un dziļāk, nekā prasa konkrētais darba uzdevums. Fotogrāfijās ietvertā informācija papildina gan kultūrvēsturiskai izziņai, gan emocionālai izpratnei nepieciešamos reģistrus sabiedrības apziņā. Pats fotogrāfs savu tehniku raksturo: "Jāskatās 360 grādu leņķī, nevar jau iepriekš sagatavoties, ir jābūt ātram, gatavam izmantot katru situāciju, ko dzīve piedāvā. Izdomāt neko nevar. Mans raksturs tam atbilst, tāpēc it kā pašsaprotami dzīve pati mani padarīja par reportieri."
Ulda Brieža gadījumā dokumentālā vai reportāžas fotogrāfija ir personiska, skaidri pauž autora nostāju. Politikai un politiķiem veltītās fotogrāfijas ir kritiskas un labdabīgi vai ironiski zobgalīgas. Padomju laikā vairākkārt fiksētas situācijas ar miličiem tuvplānā, kurās fotogrāfs ticis arestēts. Pamazām autors sācis miličus un padomju armijniekus konsekventi uzņemt rakursā no mugurpuses, it kā nejauši viņi būtu pagriezušies promejot.
Personiska attieksme un izjūta jaušama visās tēmās, kas nokļuvušas Ulda Brieža uzmanības lokā. Dabiski un bez piepūles viņš portretē savus draugus un laikabiedrus – Liepājas zvejniekus un bohēmistus, intelektuāļus un darba ļaudis, radot tēlus, kas reprezentē noteiktas vērtības un veido Latvijas vēsturi līdzās tādiem cikliem kā "Viensētu iznīcināšana Latvijas laukos" un 1991. gada barikāžu dalībnieku portretējumiem. Viena no emocionāli spēcīgākajām izstādes darbu grupām ir leģendārais velobrauciens uz Sibīriju kopā ar Ingvaru Leiti 1975. gadā. Tajā kā aizraujošā vizuālā stāstā atspoguļota latviešu 19. gs. beigu kolonizatoru pēcteču traģiskā realitāte 20. gs. 2. pusē.
Pilnu Rīgas Fotogrāfijas biennāles notikumu programmu skat.: http://www.rpbiennial.com/programma.html
Rīgas Fotogrāfijas biennāle ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfijas jēdziens festivāla nosaukumā apvieno dažādas attēla veidošanas mākslinieciskās prakses, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu. Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Rīgas Fotogrāfijas biennāle tiecas fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni.
2018. gadā izvēlētais biennāles nosaukums "I Like Your Face", izmantojot sejas metaforu, izceļ komplicētos identitāšu un nozīmju veidošanas procesus. Seja ir gan maska vai loma, ko mēs ikdienā uzņemamies, gan attēls, ko ieraugām, skatoties uz otru. Sociālajos tīklos mēs bieži atzīmējam, ka mums kaut kas "patīk" (like) – taču ko mēs patiesībā redzam un ko iztēlojamies? Vai ir iespējama sastapšanās ar citādo nekategorizējot un netematizējot? Festivāls pievēršas šo attiecību problemātikai, izjautājot, kā mūsdienu tehnoloģiju izmainītajā garīgajā klimatā izpaužas cilvēku emocionālā pasaule un kā iedomāta piederība kādai fantastiskai realitātei sadzīvo ar ikdienas sociālajām identitātēm.
Izstādi "Saules pusē. Ulda Brieža liecības" atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Hibnerstudio, AS "Antalis", Lux Express, Adverts.
Publicitātes attēls: Uldis Briedis. "2009. gada 15.augusts. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā'', 2009.