Kocēnu novada dome izsludinājusi pirmo Kocēnu novada fotokonkursu, kura mērķis ir atlasīt mākslinieciski kvalitatīvas, interesantas fotogrāfijas Kocēnu novada domes informatīvo materiālu veidošanai, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādes veidošanai.

Dalībai fotokonkursā pretendentiem atbilstoši nolikuma nosacījumiem jāiesniedz pieteikums un ne vairāk kā 20 fotoattēli (izmērs 21cm X 15cm) un to digitālie faili. Fotoattēlos jābūt attēlotiem Kocēnu novada kultūrvēsturiskiem objektiem, dabai, tūrismam, aktīvai atpūtai un sportam, uzņēmējdarbībai, kā arī kultūras, sporta un izklaides pasākumiem. Fotoattēli nedrīkst būt vecāki par 2011. gada 1. janvāri.

Konkursa dalībniekiem fotoattēli jāiesniedz līdz š.g.1. oktobrim plkst. 17.00 Kocēnu novada domes administrācijas Lietvedības nodaļā Alejas ielā 8, Kocēnos. Iesniedzot fotoattēlu, jāiesniedz arī tā digitālais fails min A4 fotoattēla offset drukas kvalitātē (min. 300 dpi izšķirtspēja), to ievietojot A4 izmēra aploksnē, uz kuras norādīts iesniedzēja (autora) vārds, uzvārds, datums un uzraksts "Kocēnu novada fotokonkursam". Piedāvājumam jāpievieno aizpildīta pieteikuma anketa.I esniegtos attēlus izvērtēs Kocēnu novada domes izveidota komisija, ko vadīs Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis.

Konkursa ietvaros tiks izvēlēti ne vairāk kā 25 labākie fotoattēli, kas būs aplūkojami izstādē. Labākās fotogrāfijas autors saņems naudas balvu 50 latu apmērā. 2. vietas ieguvējs saņems naudas balvu LVL 40,-, savukārt 3. vietas ieguvējs - LVL 30. Par katru fotoattēlu, kas tiks izstādīts kopīgajā izstādē, tās autori iegūs atlīdzību 5 latu apmērā.

Ar konkursa nolikumu iepazīties un bez maksas nolikuma kopijas var saņemt Kocēnu novada domes administrācijas Lietvedības nodaļā un pagastu pārvaldēs. Elektroniski konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.kocenunovads.lv

Papildus informācija www.kocenunovads.lv