Biedrība, foto klubs "Ogre" un Ogres novada dome 2012. gada oktobrī rīko "Foto dienas. Ogre 2012."

Foto dienu galvenais pasākums ir seminārs "Egona Spura ceļš". Semināra tēma - "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā". Seminārs tiek organizēts četrās daļās:

1) Izstāde no 2012.gada 1. līdz 28. oktobrim.

2) Diskusijas - 2012. gada 27. oktobrī;

3) Fotogrāfu maratons - I daļa, "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā" notiks 2012. gada 27. oktobrī;

4) Fotogrāfu maratons - II daļa, "Radoša fotogrāfija" notiks 2012.gada 28. oktobrī.

Seminārā "Egona Spura ceļš" notiekošā Fotogrāfu maratona laikā Žūrijas komisija izvēlēs un godalgos trīs pirmo vietu ieguvējus atsevišķi kategorijās: "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā" un "Radoša fotogrāfija", kā arī godalogos 5 labākos izstādes darbus.

"Foto dienas. Ogre 2012." rīkotāji izsludina 3 konkursus

1. Konkurss foto izstādei "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā"

2. Konkurss slaidu demonstrēšanai fotogrāfu maratonā, kategorijā - "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā".

3. Konkurss slaidu demonstrēšanai fotogrāfu maratonā, kategorijā "Radoša fotogrāfija".

Iesūtītos darbus vērtēs profesionāla žūrija: Inta Ruka, Irēna Bužinska un Andrejs Grants

Konkursam iesniegto darbu eksponēšana:

Foto izstādei iesniegtie un Žūrijas izvēlētie darbi tiks eksponēti Ogres kultūras centrā, laikā no 2012. gada 1. - 28. oktobrim.

Žūrijas izvēlētie 10 autori kategorijā "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā" prezentēs savus darbus semināra Fotogrāfu maratonā 27. oktobrī

Žūrijas izvēlētie 10 autori kategorijā " Radoša fotogrāfija" prezentēs savus darbus semināra Fotogrāfu maratonā 27. oktobrī

Žūrijas izvēlētie darbi tiks publicēti festivāla mājas lapā.

Fotogrāfu maratonā uzvarējušo darbu autori saņems vērtīgas balvas no festivāla rīkotājiem un atbalstītājiem.

KONKURSA NOTEIKUMI

1. Vispārīgi:

1.1. Darbus konkursam var iesniegt jebkurš Latvijas fotogrāfs.

1.2. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.

1.3. Attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo), taču tam jābūt tehniski kvalitatīvam.

1.4. Var iesniegt krāsu un melnbaltās fotogrāfijas.

1.5. Katrs autors drīkst iesniegt:

1.5.1. izstādei līdz 5 atsevišķas fotogrāfijas vai 1 fotogrāfiju sēriju līdz 5 darbiem;

1.5.2. Fotogrāfu maratonam, kategorijā "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā" vienu fotogrāfiju sēriju līdz 30 darbiem (bet ne mazāk kā 15 fotogrāfijas);

1.5.3. Fotogrāfu maratonam, kategorijā" Radoša fotogrāfija" vienu fotogrāfiju sēriju līdz 30 darbiem (bet ne mazāk kā 15 fotogrāfijas);

1.6. Iesniedzot darbus, tiem ir jāpievieno dalībnieka pieteikums, kurā ir jānorāda:

1.6.1. Visas konkursa rīkotāju pieprasītās ziņas par autoru (Pieteikuma forma);

1.6.2. Fotogrāfijas aprakstā jānorāda fotogrāfijas nosaukums (ja tāds ir tad arī fotogrāfiju sērijas vai foto projekta nosaukums), darbu tapšanas vieta un datums.

1.7. Dalībniekam, piedaloties vairākos izsludinātajos konkursos ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums katrā no tiem.

1.8. Dalībniekiem konkursos jāpiesakās nosūtot pieteikumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

1.9. Konkursa (-u) ilgums - 2 mēneši. Konkursa (-u) sākuma datums: 2012. gada 1. jūnijs.

1.10. Konkursa (-u) noslēguma datums: 2012. gada 31. jūlijs, plkst. 24:00.

1.11. Autoram ir jāsaglabā oriģinālais fails ar neizmainītiem EXIF datiem vai filmiņas negatīvs.

1.12. Piedaloties Konkursā, Autors apņemas pēc Konkursa organizatoru pieprasījuma nogādāt minēto oriģinālo failu Konkursa organizatoru rīcībā, izmantojot pieejamos tehniskos rīkus (zibatmiņas piegāde, ierakstīta CD piegāde, FTP u.c) trīs darba dienu laikā pēc Konkursa žūrijas darba noslēguma.

1.13. Autoram, kas piedalās konkursā, dalībnieka pieteikumā ir jānorāda derīgi, ikdienā lietoti kontakti (tālrunis, e-pasta adrese), ar kuru palīdzību konkursa organizētāji varētu sazināties ar autoriem - konkursa laureātiem, lai precizētu balvu pasniegšanas procedūru, risinātu ar izstādes organizēšanu saistītos un citus tehniskus vai saturiskus jautājumus;

1.14. Ja autors trīs dienu laikā pēc organizatoru e-pasta izsūtīšanas nesazināsies ar konkursa organizatoriem, viņa darbs tiks diskvalificēts, un tā vietu ieņems nākamais labākais darbs Žūrijas vērtējumā.

1.15. Autora dalība "Foto dienas. Ogre 2012." norisēs un Fotogrāfu martonā:

1.15.1. Autors, kurš ir iesūtījis darbu konkursā, uzņemas saistības personīgi piedalīties izstādes atklāšanas pasākumā gadījumā, ja autora darbs ir iekļuvis eksponējamo fotogrāfiju sarakstā.

1.15.2. Autors, kurš ir pēc Žūrijas lēmuma iekļauts Fotogrāfu maratona I vai II daļas dalībnieku sarakstā, uzņemas saistības personīgi piedalīties Fotogrāfu maratonā 2012. gada 27. un 28. oktobrī. Kā arī iesniegt visu festivāla rīkotaāju pieprasīto informāciju par autoru (radošais CV vai biogrāfija, portrets, darbu un projektu anotācijas - viss elektroniskā formā: teksti - MS word.doc., attēli - jpeg formātos), līdz 2012. gada 15. augustam.

1.16. Iesniedzot darbu konkursam, autors bez maksas nodod tiesības organizatoriem izmantot to visos organizatora drukātajos un interneta medijos festivāla "Foto dienas. Ogre 2012.", semināra "Egona Spura ceļš" un konkursa publicitātes vajadzībām.

2. Saturiski:

2.1. Iesniegtajam attēlam jāatbilst noteiktajai konkursa tēmai.

2.2. Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo likumdošanu.

2.3. Attēlā nedrīkst būt attēlota vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizskarošs saturs.

2.4. Kailums ir pieņemams, taču organizatori patur tiesības izvērtēt katra gadījuma atbilstību minētajām morāles un ētikas normām.

2.5. Konkursa sadaļai "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā" iesniegtie darbi nedrīkst būt uzņemti studijā, vai ārpus studijas, izmantojot studijas apgaismojumu.

3. Tehniski:

Fotogrāfijām (izstādei)

3.1. Attēla īsākajai malai jābūt vismaz 2500 pikseļu platai, faila izmērs - līdz 20MB; formāts - JPEG.

3.2. Attēlam jābūt taisnstūrveida (horizontāli, vertikāli, kvadrāts).

3.3. Uz attēla nedrīkst būt izvietoti datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.

3.4. Fotogrāfijas nedrīkst būt digitāli ierāmētas.

3.5. Attēla pēcapstrāde pieļaujama tikai un vienīgi attēla tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina un neietekmē attēla saturu.

3.6. Fotogrāfijai jābūt dokumentāli korektai un nemanipulētai.

3.7. Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.

3.8. Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta būtiska pārveidošana vai iekopēšana no cita attēla).

3.9. Fotogrāfija nedrīkst būt veidota ar HDR tehnoloģiju.

3.10. Gadījumā, ja žūrijai rodas aizdomas par Konkursa tehnisko noteikumu pārkāpumu, Žūrijai ir tiesības pieprasīt oriģinālu, neapstrādātu failu.

Noteikumi iesniedzot Slaidu kolekcijas

3.11. viens dalībnieks drīkst iesniegt kolekciju, kurā ir ne vairāk kā 30 slaidi.

3.12. Izšķirtspēja 72 dpi. Garākā mala ne mazāka kā 1600 pix.

3.13. Netiek pieņemti powerpoint, flash un citi slaidrāžu demonstrēšanas formāti, katram attēlam jabūt atsevišķā failā.

3.14. Ja autors slaidrādei iecerējis pievienot muzikālu vai skaņu fonu, tas iesniedzams atsevišķa failā ne vēlāk kā 2012. gada 15. augustā.

4. Darbu vērtēšanas kritēriji:

4.1. Autora redzējuma oriģinalitāte, personiskā attieksme pret notiekošo.

4.2. Darba mākslinieciskais izpildījums.

4.3. Darba tehniskā kvalitāte.

4.4. Kategorijā "Pilsētvide mūsdienu dokumentālajā fotogrāfijā" tiek vērtēts arī fotogrāfijas sabiedriski sociālais nozīmīgums.

"Foto dienas. Ogre 2012." rīcības komiteja patur tiesības uzaicināt dalībai izstādē un Fotogrāfu maratonā autorus ārpus konkursa kārtībā, dalībnieka – viesa statusā.

"Foto dienas. Ogre 2012." rīcības komitejas kontaktinformācija:

E pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 28629621

Rīcības komitejas priekšsēdētājs

Biedrības, foto klubs "Ogre"

valdes priekšsēdētājs

Vitauts Mihalovskis

Konkursa nolikums un pieteikuma formas lejupielādei.