Latvijas Dabas muzejā jau 11 gadus tiek rīkots fotokonkurss "Mans putns", kas gadu gaitā jau kļuvis par neatņemamu Putnu dienu sastāvdaļu. Šogad sadarbībā ar žurnālu Vides Vēstis un Anitru Toomu radusies ideja pievērst pienācīgu uzmanību arī pārsteidzoši plašajai sīko un daudzveidīgo dzīvnieku – kukaiņu – pasaulei, rīkojot fotokonkursu "Kukaiņi tuvplānā".

Fototehnikai aizvien attīstoties un pilnveidojoties, dabas vērotājiem nu ir iespēja iemūžināt pat vissīkākos objektus dabā. Tā kā vasara ir labākais laiks, kad kukaiņus var redzēt un fotografēt visā to daudzveidībā, tiek rīkota sacensība arī tiem fotogrāfiem amatieriem, kuriem tīkama kukaiņu pasaule, izdodas pamanīt dažādos kukaiņus, pietiek pacietības skriet tiem līdzi un ir spējas ar fotoaparātu noķert interesantus kadrus.

Darbi fotokonkursam jāiesniedz līdz 2012. gada 7. oktobrim Latvijas Dabas muzejā, K.Barona ielā 4, LV-1050 ar norādi – fotokonkursam “Kukaiņi tuvplānā". Darbus var sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 5. oktobris) vai arī personīgi nogādāt Latvijas Dabas muzejā. Autoru darbi būs apskatāmi izstādē Latvijas Dabas muzejā no 2012. gada 24. oktobra līdz 30. decembrim.

Papildus informācija mājas lapā www.dabasmuzejs.gov.lv