Jau otro gadu pēc kārtas laikraksts Diena un portāls Diena.lv rīko 2012. gada veiksmīgāko fotogrāfiju konkursu "Dienas balva fotogrāfijā 2012". Mēs aicinām visus Latvijas fotogrāfijas profesionāļus un entuziastus pārskatīt 2012. gadā radītos darbus, izraudzīties labākos un līdz 2012. gada 15. decembrim iesniegt tos portāla Diena.lv sadaļā Foto.

"Dienas balva fotogrāfijā 2012" iesniegtos darbus trīs kategorijās "Cilvēks", "Dokumentālā fotogrāfija", "Daba" vērtēs profesionāla starptautiska žūrija.

Labākie 100 darbi tiks eksponēti īpašā izstādē Rīgas mākslas telpā, kas tiks atklāta līdz ar uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju 2013. gada 18. janvārī un būs apskatāma vairākus mēnešus.

Izstādes kurators Ilmārs Znotiņš atzīst: “Katram cilvēkam ir radošuma dzirksts. Fotogrāfijas demokrātiskums dod iespēju daudziem tūkstošiem meklēt vizuālas radošuma izpausmes ar fotokameras starpniecību. Fototehnikai strauji attīstoties un pilnveidojoties, autora, attēla radītāja nozīme palielinās. Miljoni attēlu tiek radīti un tā arī paliek apslēpti kā nettīstīta fotofilma manā ledusskapī. Aicinu pārskatīt 2012. gada fotoražas apcirkņus, atrast apslēptās pērles un dalīties vizuālajās veiksmēs. Iepriecināsim sevi un pārsteigsim citus. Mēs noteikti varam kļūt par tautu, kas labi dzied un veikmīgi fotografē.”

Katras kategorijas veiksmīgākā darba autors saņems vērtīgu balvu no Nikon. "Dienas balva fotogrāfijā 2012" atbalsta Epson, FineArtPrint.lv un Rīgas Mākslas telpa.

KONKURSA NOTEIKUMI

1. Vispārīgi:

    Lai iesniegtu darbu konkursam, autoram jāreģistrējas Diena ID sistēmā un jākļūst par Diena Foto lietotāju.
    Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
    Attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo), taču tam jābūt tehniski kvalitatīvam.
    Katrs autors drīkst iesniegt līdz septiņiem atsevišķiem darbiem katrā kategorijā. Iesniedzot reportāžu, fotostāstu vai sēriju fotogrāfiju skaists drīkst būt līdz 10.
    Fotogrāfijas aprakstā jānorāda kādā kategorijā darbs tiek iesniegts, tā tapšanas vieta un datums.
    Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 2012. gada 15 .decembrim.
    Autoram ir jāsaglabā oriģinālais fails ar neizmainītiem EXIF datiem vai filmiņas negatīvs.
    Piedaloties Konkursā, Autors apņemas pēc Konkursa organizatoru pieprasījuma nogādāt minēto oriģinālo failu Konkursa organizatoru rīcībā, izmantojot pieejamos tehniskos rīkus (zibatmiņas piegāde, ierakstīta CD piegāde, FTP u.c) trīs darba dienu laikā pēc Konkursa žūrijas darba noslēguma.
    Autoram, kas piedalās konkursā, ir jānorāda derīgi, ikdienā lietoti kontakti (e-pasta adrese, tālrunis), ar kuru palīdzību konkursa organizētāji varētu sazināties ar autoriem - konkursa laureātiem, lai precizētu balvu pasniegšanas procedūru, risinātu ar izstādes organizēšanu saistītos un citus tehniskus vai saturiskus jautājumus.
    Ja autors trīs dienu laikā pēc organizatoru e-pasta izsūtīšanas vai zvanīšanas nesazināsies ar konkursa organizatoriem, viņa darbs tiks diskvalificēts un tā vietu ieņems nākamais labākais darbs Žūrijas vērtējumā.
    Autors, kurš ir iesūtījis darbu konkursā, uzņemas saistības personīgi piedalīties izstādes atklāšanas pasākumā gadījumā, ja autora darbs ir iekļuvis laureātu vidū.
    Iesniedzot darbu konkursam, autors bez maksas nodod tiesības Konkursa organizatoriem izmantot to visos organizatora drukātajos un interneta medijos konkursa "Dienas balva fotogrāfijā 2012" publicitātes vajadzībām un citos gadījumos.

2. Saturiski:

    Iesniegtajam attēlam tematiski jāatbilst kategorijai.
    Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo likumdošanu.
    Attēlā nedrīkst būt attēlota vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizskarošs saturs.
    Kailums ir pieņemams, taču organizatori patur tiesības izvērtēt katra gadījuma atbilstību minētajām morāles un ētikas normām.
    Fotogrāfija nedrīkst būt uzņemta studijā, vai ārpus studijas, izmantojot studijas apgaismojumu.

3. Tehniski:

    Attēla īsākajai malai jābūt vismaz 2500 pikseļu platai.
    Fotogrāfiju max izmērs: līdz 20MB. Formāts: JPG.
    Attēlam jābūt taisnstūrveida (horizontāli, vertikāli, kvadrāts).
    Uz bildes nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.
    Fotogrāfijas nedrīkst būt digitāli ierāmētas.
    Attēla pēcapstrāde pieļaujama tikai un vienīgi attēla tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina un neietekmē attēla saturu. Fotogrāfijai jābūt dokumentāli korektai un nemanipulētai.
    Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.
    Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta būtiska pārveidošana vai iekopēšana no cita attēla).
    Fotogrāfija nedrīkst būt veidota ar HDR tehnoloģiju.
    Gadījumā, ja žūrijai rodas aizdomas par Konkursa tehnisko noteikumu pārkāpumu, Žūrijai ir tiesības pieprasīt oriģinālu, neapstrādātu failu.

4. Darbu vērtēšanas kritēriji:

    Autora redzējuma oriģinalitāte, personiskā attieksme pret notiekošo.
    Darba mākslinieciskais izpildījums.
    Darba tehniskā kvalitāte.