Ir pagājis 12. Decembris, kad fotogrāfi atzīmē Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera dzimšanas dienu. Šogad tam apritētu jau 145. Šis notikums tiek jau 23.reiz atzīmēts ar "Buclera Lasījumiem" Viesītē. Šī notikuma ietvaros 2.reizi tiek pasniegta gada balva "Foto Objektīvs".

Gada balvu "Foto Objektīvs" iedibināja biedrība "Pilsētas Fotoklubs". Tās galvenais mērķis ir veicināt izpratni par fotogrāfiju, kā stājmākslas priekšmeta vērtību. Palielināt eksponējamo izstāžu kvalitāti Latvijā, kā arī novērtēt kuratoru un izstāžu telpu ieguldīto darbu.
Pagājušā gada nomināciju skaits tika palielnāts no trim uz piecām. Vēl precīzāk izvērtējot zem katras nominācijas paslēptās vērtības. Šogad tika pasniegtas sekojošas nominācijas - Labākā Personālizstāde, Labākā Grupas izstāde, Labākā Kolekcija, Labākā Izstāžu Telpa un Labākais Kurators. Pati balva ir Viesītes Pašvaldības, SIA "Muncy" un "Pilsētas Fotokluba" sarūpēts 2kg smags stikla kristāla gabals ar 3D iegravētu "Foto Objektīvs" zīmolu katrā nominācijā atsevišķi.
Šī gada izvirzītie pretendenti nominācijai, tika atlasīti izvērtējot gada griezumā (no 2010.gada decembra līdz 2011.gada decembrim) vairāk kā 90 dažādās foto izstādes visā Latvijas teritorijā. Lielākā daļa tika aplūkoti fotomatnieki.lv recenzijās. Paralēli aprakstītajam, izvērtējot izstādes tika novērtēti pragmātiski-objektīvi parametri. Tie ir: izstādei izvēllētā vieta, darbu tehniskā kvalitāte, izstādes kopējais noformējums, vispārējais izstādes vēstījums, vēstījuma nozīme Latvijas fotogrāfijas kontekstā.
Ņemot vērā lielo izstāžu skaitu, ir labi saskatāma lielā konkurence, kādā tika atlasīti labākie piemēri katrā nominācijā. Pragmātiskie parametri, kas var droši tikt uzskatīti par pieteikami objektīviem, rada arī pietiekami bezpersoniska vērtējuma priekšstatu. Tieši šādi veidoti konkursa noteikumi ir būtiski pašas balvas nozīmei Latvijas fotogrāfijas nozarē un pašas balvas nosaukumam.
Par labāko gada Pesonālizstādi tika nosaukta Raimo Lielbrieža izstāde galerijā "Zazī"ar nosaukumu "Nospiedumi". Šī izstāde tika izvēlēta un atzīmēta ar gada balvu novērtējot autora veikto darbu. Eksponējot darbus šodienai retā tehnikā - gumijdruka un Vandaika nospiedums. Tieši šīs tehnikas raksturo klasiskus piktoreālisma paraugus pagājušajā gadsimta sākumā.
Par labāko Kolekciju tika nosaukta Andreja granta izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, ar nosaukumu "Fotogrāfija. 1980 - 2010.". Šī izstāde tika izvēlēta un atzīta par labāko kolekciju pateicoties autora subjektīvā redzējuma manierei. Demonestrējot vērienīgā izstādē autora radošo veikumu 30 gadu laikā. Veiksmīgi atspoguļojot daudšķautņainu pasaules redzējumu.
Kā labākā gada Grupas izstāde tika atzīta Latvijas Fotogrāfijas muzeja rīkotā grupas izstāde "Bērnības atmiņas". Šī izstāde tika atzīta par labāko, jo tika izveidota apkopojot veiksmīgi vairākus autorus saglabājot to individualitāti vienotā izstādē. Tai pat laikā, apvienojot autoru kolekcijas zem vienota, subjektīvi-personiska rakstura nosaukuma.
Par 2011.gada labāko Izstāžu telpu tika nosauktas Jūrmalas pilsētas muzejs. Augstu novērtējot muzeja izstāžu telpu augsto tehnisko kvalitāti un muzeja veiksmīgu spēju piešķirt atbilstoša rakstura telpas dažādām izstādēm. Arvien vairāk un biežāk atvēlot telpas fotogrāfijai. Latvijas Fotogrāfijas muzeja darbiniece, Anda Boluža tika nosaukta par labāko izstāžu kuratoru. Augstu novērtējot tās darbu ar autoriem un mēdijiem.
Organizātori atzīmēja, ka izdarīt izvēli bija visai grūti, jo gada griezumā bija daudz interesantu un vērtīhu izstāžu. Krietni vairāk nekā pagājušajā, balvas iedibināšanas, gadā. Liekot lielas cerības uz balvas "Foto Objektīvs" mērķi un tās nozīmes augšanu starp Latvijas fotogrāfiem, tiek izteikts aicinājums veidot arvien interesantākas un nozīmīgākas izstādes 2012.gadā.