Ādaži, Ādažu cilvēkiAizvadot 2009. gadu, Mūžizglītības ietvaros Ādažos sanāca kopā domubiedru grupa, lai apgūtu fotografēšanas mākslu, papildinātu savas zināšanas fotografēšanā, pilnveidotu prasmes un iemaņas darbā ar fototehniku, kā arī uzklausītu viedokļus par padarīto, fotogrāfijas gan kritizējot, gan slavējot. Vēlāk, kad kursi jau bija beigušies, aktīvākie grupas biedri pulcējās darbnīcā pie Ojāra Jansona. Viņa darbnīca jau bija kļuvusi par regulāru trešdienas vakaru tikšanās vietu, tad arī nolēmām pamēģināt savus spēkus un idejas fotografēšanā apvienot kopīgā projektā.

Teju bija jau pienācis pavasaris, kad ādažniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) konkursā "Sabiedrība ar dvēseli 2010" Ādažu novadā.

Konkursa nolikums paredzēja atbalstīt vairākas kategorijas sabiedriskās dzīves kvalitātes uzlabošanai savā novadā, tādēļ, iepazīstoties ar nolikumu, nolēmām rakstīt pieteikumu un iesniegt mūsu kopīgi loloto ieceri konkursam.

Tad, vairākkārt spriežot par to, kā īstenot projekta ideju, tika izveidota darba grupa,

kura bija gatava kopā darboties, dalīties ar savu pieredzi un sasniegt iecerēto mērķi.

Projekta grupu izveidoja un tajā darbojās astoņi dalībnieki: Sanda Tūtere, Aija Blaževiča, Antra Meola, Jānis Tiļčiks, Ojārs Jansons, Inga Zvidra, Dace Kraukle un Diāna Taube.

Jo dažādāki cilvēki, jo interesantāk kopā darboties. Tā arī mums gāja... Iesaistot projekta realizācijā Ādažu iedzīvotājus, guvām ne tikai pozitīvas atsauksmes par savu ieceri, bet arī sabiedrības labvēlību un iesaistīšanos kopīgajā darbā. Paldies, ka piekritāt dalīties ar mums savā stāstā, paldies par fotografēšanos...

Mēs sakām arī lielu paldies KNHM fondam par līdzfinansējumu foto arhīva "Ādaži, Ādažu cilvēki" veidošanas sākumam.

Visi interesenti tiek aicināti uz izstādes "Ādaži, Ādažu cilvēki" atklāšanu, kas notiks Ādažos, Pirmā ielā 34, 3. stāvā (pansionāta telpās) 2010. gada 13. oktobrī, plkst.18.30.

Šī izstāde ir tikai maza daļiņa no mūsu apjomīgajām iecerēm, ceram arī turpmāk darboties kopā un reizi gadā izstādīt Ādažu foto arhīvā apkopotos darbus.

Info: www.adazi.lv