Lūsis Vilnis SkujaTā tapusi 2013.gada nogalē, atzīmējot Slīteres nacionālā parka 90.dibināšanas jubileju. Izstādē apkopoti dažādu autoru darbi. Fotogrāfijās redzamas Slīteres nacionālā parka ainavas, augi, dzīvnieki un arī cilvēki, kuru dzīve vai darbs rit Ziemeļkurzemes piekrastē.


Slīteres nacionālā parka pirmsākumi meklējami 1923. gadā, kad tika dibināts nacionālā parka kodols - Šlīteres dabas piemineklis, kas ietvēra aptuveni 1000 hektāru meža Dundagas novadā pie Šlīteres ciema.  Šlīteres Zilo kalnu nogāzes platlapju meži, tai piegulošie mitrie jauktu koku meži un purvi unikālās floras un faunas dēļ arī mūsdienās ir vērtīgākā Slīteres Nacionālā parka daļa.

Slīterei 90