Iespējams daudzi, kas apguvuši Photoshop programmas lietošanu, ir sapratuši, ka ar Action Script palīdzību ir iespējams panākt daudzu procesu vienkāršošanu. Tātad standarta operācijas var ierakstīt šajā Action Scriptā un nākošo reizi to tikai palaist, lai izpildītu virkni šo standarta operāciju. Jau bijām publicējuši dažus Action Skriptu paraugus: Photoshop action skripti dažādu efektu iegūšanai un 40 Photoshop action skripti speciāliem efektiem. Tagad papildināsim kolekciju ar vēl 667 bezmaksas action skriptiem.
315 action skripti no SmashingMagazine.com
146 action skripti no The Works
124 action sckipti no Visual-Blast.com
47 action skripti no Elated.com
35 action skripti no Browbaron.com