Valtera Capa balva Raimondam SkurulamLai palielinātu izgudrotāju interesi par izgudrojumu aizsargāšanu, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Republikas Patentu valde 2004. gada septembrī apstiprināja nolikumu iedibinātajai Valtera Capa balvai par izcilu izgudrojumu.

Balvas piešķiršanas nosacījumi:
- Valters Caps ar savu pasaulslaveno fotoaparāta VEF-Minox izgudrojumu veicināja Latvijas vārda iepazīšanu visā pasaulē. Tāpēc balvas pretendenta izgudrojumam jābūt pazīstamam ārpus Latvijas robežām.
- Balvu piešķir par atsevišķiem izciliem izgudrojumiem vai to kompleksu.
- Balvu parasti piešķir Latvijas izgudrotājiem, īpašos gadījumos - ārvalstu izgudrotājiem.
- Balvu parasti piešķir nepāra gados.
- Laureāts saņem diplomu, medaļu un balvas naudas daļu.

Pirmoreiz balvu pasniedza 2005. gada 6. septembrī, atzīmējot V. Capa 100. dzimšanas dienu.

Šogad prestižā balva tika pasniegta jau trešo reizi. Tā piešķirta Raimondam Skurulam par nozīmīgu izgudrojumu skaņas apstrādes tehnoloģijā.

Balvu pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis un Latvijas Patentu valdes direktors Zigrīds Aumeisters svinīgā ceremonijā, kas notika 4. septembrī, plkst. 15:00 Latvijas Zinātņu akadēmijā (Akadēmijas laukumā 1).