• No 13.jūlija LKA Latvijas Kultūras koledžā tiek uzsākta jauno reflektantu uzņemšana. Tā ilgs līdz 31.jūlijam. Viena no mākslas institūciju pārvaldības programmas specializācijām ir Radošā fotogrāfija, kas pastāv kopš 2008. gada un nodrošina 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību Latvijā. Savukārt, kopš 2012. gada studiju programma ir orientēta uz jaunas paaudzes speciālistu veidošanu fotogrāfijas nozarē.

  • Viens no iestājpārbaudījumiem studijām LKA Latvijas Kultūras koledžas Radošās fotogrāfijas specializācijā ir darbu portfolio skate. Bieži vien rodas jautājumi par to, kā atlasīt darbus, tos sagatavot un prezentēt. Lai reflektantiem atvieglotu šo procesu, 6.jūnijā no pl.10:00 tiek piedāvāti bezmaksas sagatavošanas kursi portfolio veidošanā.

  • E Podniece lkk atvertasdurvis 81Tuvojoties vidusskolu izlaidumam un jaunu izglītības iespēju meklējumu brīdim, LKA Latvijas Kultūras koledža piedāvā atkārtotu tikšanās iespēju ar specializāciju vadītājiem.
    Drīzumā daudzi 12.klašu skolnieki un vidējo profesionālo skolu audzēkņi absolvēs savas mācību iestādes. Neizbēgama šajā brīdī būs tālākā ceļa izvēle, un daudziem būs vēlme turpināt savas izglītības gaitas. Lai padarītu skaidrākas izglītības iespējas, LKA Latvijas Kultūras koledža piedāvā tikšanos ar specializāciju vadītājiem.

  • Atvērto durvju diena LKA LKKLKA Latvijas Kultūras koledža aicina apmeklēt 21.martā "Atvērto durvju dienas" pasākumus. Sākot no pl.10:00 ir paredzētas dažādas norises, kurās varēs iepazīties gan ar studentu sniegumu, gan ar pašu Koledžu, gan arī notiks tikšanās ar specializāciju pārstāvjiem. Koledžas rīkotā "Atvērto durvju diena" ir lieliska iespēja ne tikai iepazīties ar studentu dzīvi, bet arī noskaidrot par interesējošām studiju iespējām.