Atvērto durvju diena LKA LKKLKA Latvijas Kultūras koledža aicina apmeklēt 21.martā "Atvērto durvju dienas" pasākumus. Sākot no pl.10:00 ir paredzētas dažādas norises, kurās varēs iepazīties gan ar studentu sniegumu, gan ar pašu Koledžu, gan arī notiks tikšanās ar specializāciju pārstāvjiem. Koledžas rīkotā "Atvērto durvju diena" ir lieliska iespēja ne tikai iepazīties ar studentu dzīvi, bet arī noskaidrot par interesējošām studiju iespējām.


Kopš 2008.gada LKA Latvijas Kultūras koledža nodrošina Latvijā pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību saistītu ar fotogrāfiju. "Radošās fotogrāfijas" specializācija piedāvā apgūt mūsdienu prasībām atbilstošas iemaņas un kompetences. Specializācijā ietvertas gan praktiskās nodarbības fotografēšanas prasmju attīstīšanā, gan arī filmēšanā un montāža. Plašas teorētiskās zināšanas vizuālās pratības attīstīšanā, veicina radošu un kritisku domāšanu, kas atbilst foto producenta un redaktora nepieciešamajām kompetencēm. Apvienojumā ar specialitāti kultūras menedžmentā, programmas saturs studējošos padara konkurētspējīgus fotogrāfijas radošajās un komerciālajās jomās.
Jau nākamajā gadā LKA Latvijas Kultūras koledža svinēs savu 60. dibināšanas gadadienu, kas to ierindo starp pieredzes bagātākajām augstskolām Latvijā. Ilgajā pastāvēšanas laikā tā ir bijusi ievērojama ar savu inovatīvo studiju piedāvājumu, kurš regulāri tiek atjaunināts atbilstoši tirgus prasībām. Šāda pieeja ir palīdzējusi nodrošināt daudzu kultūras nozares darbinieku sagatavošanu tālākai dzīvei un profesionālai karjerai.
"Atvērto durvju diena" notiks 21.martā, no pl.10:00, Rīgā, Bruņinieku ielā 57. Informācijai var sekot Koledžas mājas lapā, facebook un twitter kontos.