No 13.jūlija LKA Latvijas Kultūras koledžā tiek uzsākta jauno reflektantu uzņemšana. Tā ilgs līdz 31.jūlijam. Viena no mākslas institūciju pārvaldības programmas specializācijām ir Radošā fotogrāfija, kas pastāv kopš 2008. gada un nodrošina 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību Latvijā. Savukārt, kopš 2012. gada studiju programma ir orientēta uz jaunas paaudzes speciālistu veidošanu fotogrāfijas nozarē.


Augstākā profesionālā izglītība nodrošina profesionālo iemaņu attīstīšanu, kas ir būtiskas darba tirgū un reāla darba darītājiem. Radošās fotogrāfijas specializācijas studijās tiek apgūtas gan digitālās, gan ķīmiski-fizikālās tehnoloģijas. Studenti apgūst plašas attēla digitālās apstrādes iemaņas. Kopš 2014./2015. mācību gada studiju procesā ir integrēta filmēšana un montāža, kas šodien nereti tiek pieprasīta komerciālās fotogrāfijas jomā un noder arī redzesloka paplašināšanai. Tiek pievērsta uzmanība fotografēšanai studijā, kas ir pieejama studentiem arī ārpus studiju laika tā pat, kā laboratorija. Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes studenti regulāri izmēģina četrās obligātajās praksēs pie darba devējiem. Nereti šo prakšu laikā studenti sev atrod arī darba vietas.
Radošās fotogrāfijas specializācija pievērš uzmanību arī fotogrāfiskās domāšanas attīstīšanai. To nodrošina tādi studiju kursi kā Komunikāciju teorijas, Asociatīvā un Radošā fotogrāfija, Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā, kā arī Fotogrāfijas estētisko virzienu vēsture un Dokumentālā fotogrāfija. Ārpus vispārējiem kultūras menedžmenta studiju kursiem tiek pievērsta uzmanība arī ar nozari saistītai uzņēmējdarbības specifikai studiju kursos - Izstāžu menedžments un Uzņēmējdarbība fotogrāfijas nozarē. Šodien šis studiju piedāvājums fotogrāfijas nozarē ir pilnvērtīgākais, kas ir pieejams Latvijā.
LKA Latvijas Kultūras koledža studijas vēsture aizsākās 1946.gadā. Tā piedāvā studijas astoņpadsmit ar mākslu un kultūru saistītajās specializācijas: Mūsdienu un Laikmetīgajā deja, Izrāžu un sarīkojumu producēšana, Sarīkojumu veidošana un vadīšana, Teātra māksla, Mūzikas menedžments, Radošā fotogrāfija, Dizaina menedžments, Modes menedžments, Mediju producēšana, Reklāma un sabiedriskās attiecības, Kultūras tūrisms, Gaismas dizains, Skatuves dizains, Muzikālā uzveduma izpildītājs, Bibliotēku informācijas speciālists un Izglītības iestāžu bibliotekārs.
Interesenti tiek aicināti no 13. jūlija pieteikties studijām elektroniski vai klātienē, ierodoties LKA Latvijas Kultūras koledžā Rīgā, Bruņinieku ielā 57.