Zemgales NVO Centra projekta "Democracy. Democracy. Creativity" ietvaros radīta fotoizstāde "Demokrātija. Radoši". Fotoizstāde parāda, kā Latvijas jaunieši, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās, redz demokrātiju caur radošuma prizmu. Veidojot bildes, jaunieši apguva un papildināja savas fotografēšanas prasmes, kā arī padziļināti diskutēja par demokrātiju savā dzīvē un sev apkārt. Izstāde līdzīgi kā bildes sadalītas 2 daļās:

1. Ceļojošā izstāde, kas skatāma pašvaldības iestādēs ar mērķi pašvaldību pārstāvjiem ieraudzīt jauniešu viedokli par demokrātiju;

2. Virtuālā izstāde, ko ikviens var apskatīt tiešsaistē (www.zemgalei.lv/fotoizstade).

Paldies Aivar, Aldi, Anda, Arni, Elza, Evija, Gati, Gundega, Ieva, 2 x Mārtiņ, Renāte, 2 x Zane par dalību apmācību seminārā "FOTOkrātija" un fotogrāfiju radīšanā, lai taptu izstāde "Demokrātija. Radoši"!

Virtuālā fotoizstāde "Demokrātija. Radoši" norisinās demokrātijas projekta "Democracy. Democracy. Creativity" ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisija ar programmas "Jaunatne darbībā" atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Sekot jaunumiem