Zemgales Plānošanas reģiona administrācija - vadošais partneris Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītajā projektā "Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgalē" izsludina fotokonkursu "Daba Zemgalē".

Fotokonkursa mērķis - ar krāsu fotogrāfiju palīdzību dokumentēt un popularizēt dabas ainavas, floras, faunas un citu dabas vērtību unikalitāti Zemgalē - Zemgales plānošanas reģiona teritorijā, no fotokonkursam iesūtītajiem darbiem nokomplektēt ceļojošu fotoizstādi.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.