Daiga Atvare fotoportretiNo š.g. 9. jūnija līdz 19. jūlijam, kafejnīcā Muklājs, Rīgā, Baznīcas ielā 37, būs apskatāma jaunās fotomākslinieces Daigas Atvares darbu izstāde - Fotoportreti. Viņas vārds Latvijas foto jomā pagaidām vēl ir pilnīgi nezināms, jo šī būs autores pirmā personālizstāde. Tā vainago piecu gadu ilgas un intensīvas fotografiskās aktivitātes, kopš Daiga Atvare pievērsās apzinātai mākslinieciskai darbībai.

Jaunās fotogrāfes pamatprofesija saistīta ar finansēm un nekustamajiem īpašumiem... Taču pakāpeniskā ienākšana fotmākslā notika caur sākotnēju aizrautību ar kino. Tieši tas rosināja viņu analizēt un novērtēt vizuāla kadra vērtības, kompozīcijas principus, tēlu metaforas... Daiga Atvare neskaitāmās fotogrāfiskās ierosmes gūst daudzajos ceļojumos. Itin tūristiskā "ielas foto" dokumentācijā ieguldot mērķtiecīgus mākslinieciskus centienus, viņa pratusi celt ikdienišķību spoža artefakta līmenī.  Daigas Atvares fotosērijās rodam gan izteiksmīgus pilsētvides un arhitektūras vērojumus, gan dabas apceres, gan emocionālas noskaņu elēģijas. Taču darbu lielākajā daļā tēlainības centrā ir tieši Cilvēks tā daudzveidīgajās izpausmēs, raksturos, garīgajos stāvokļos...

Tieši tāpēc pirmajai Daigas Atvares personālizstādei tika atlasīti tikai fotoportreti. Tajos izpaužas mākslinieces iedzimtā inteliģence, emocionālais smalkums un jūtība... Tur ikdienā smelts vēstījums pāraug saturiski koncentrētos un, dažkārt, pat monumentālos tēlos. Tieši šeit - kadra kultūrā un domas skaidrībā, pārdomātā detaļu selekcijā un formas nesamākslotībā izpaužas jaunā talanta spēks.

Daiga Atvare ir personība, kuras radošais potenciāls vieš mums lielas cerības. Un, domājams, saglabājot līdzšinējo radošo enerģiju un uzņēmību, viņa vēl ne reizi vien ar apbrīnu liks mums atcerēties savu vārdu un mākslu. Labor omnia vincit improbus! Tā reiz vēstīja seno romiešu dižais dzejnieks Vergilijs. Patiesi - Neatlaidīgs darbs uzvar visu!

Daiga Atvare fotoportreti

Daiga Atvare fotoportreti