Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali2011. gada septembra sākumā noslēdzās darbu iesniegšana Preiļu novada domes un Latgales fotogrāfu biedrības organizētajam fotokonkursam "Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali". Aicinājumam fotogrāfijās iemūžināt Latgales reģionam raksturīgo un interesanto atsaucās 36 autori, kuri ir ne tikai no Latgales novadiem, bet arī no Rīgas, Ogres, Lielvārdes, Krustpils novada un Madonas novada. Kopumā konkursam iesniegti 218 fotoattēli, kas veidoti gan melnbaltajā, gan krāsu fotogrāfijā.

25.septembrī Preiļos notika konkursam iesniegto darbu vērtēšana un laureātu noteikšana. Latgales fotogrāfu biedrība konkursa žūrijas komisijā bija uzaicinājusi Latvijā pazīstamus cilvēkus, kuri ir savas nozares profesionāļi: foto vēsturnieku Pēteri Korsaku, Saeimas deputāti, Latvijas Universitātes profesori Janīnu Kursīti-Pakuli, politiķi, bijušo kinorežisoru un kino darbinieku Rihardu Pīku, gleznotāju, Rēzeknes Augstskolas asociēto profesoru Vladislavu Pauru un fotomākslinieku Alni Stakli. A.Stakle objektīvu iemeslu dēļ pēdējā brīdī tomēr nevarēja ierasties uz darbu vērtēšanu. Žūrijai bija uzticēts atbildīgs, bet interesants uzdevums, jo no visiem iesniegtajiem darbiem bija jāizraugās tie labākie un Latgali raksturojošākie.

Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs Igors Pličs: "Jāsaka, ka žūrija strādāja ļoti nopietni un atbildīgi, pilnībā izprotot konkursa nolikumā minētos noteikumus. Bildes tika sadalītas trijās nominācijās: "Cilvēks", "Daba", "Notikumi". Tālāk atsevišķi tika vērtēti katras nominācijas darbi. Vismazāk fotogrāfiju tika iesniegts notikumu nominācijā. Līdz ar to šinī nominācijā žūrija piešķīra tikai vienu veicināšanas balvu. Nominācijā "cilvēks" piešķīra trīs godalgas un vēl divas veicināšanas balvas. Savukārt nominācijā "daba" ir prēmētas četras vietas [piešķirtas divas trešās vietas] un vienam autoram piešķirta veicināšanas balva. Žūrijas vērtējums ir galējs un nemaināms."

Latgales fotogrāfu biedrība un Preiļu novada dome izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un aicina 2012. gada 11. februārī uz fotokonkursa noslēguma prezentācijas izstādes atklāšanu un laureātu apbalvošanu, kas notiks Preiļu pilsētas dzimšanas dienas pasākumu ietvaros. Izstādē būs skatāmi ne tikai laureātu, bet arī citu konkursa dalībnieku darbi, kas arī bija augstā līmenī. Iecerēts, ka šī izstāde būs ceļojoša, un tā tiks piedāvāta arī pārējām Latgales pašvaldībām.

Paldies par finansiālu atbalstu arī Dagdas novada, Zilupes novada, Rēzeknes novada, Balvu novada, Rugāju novada, Daugavpils pilsētas, Riebiņu novada un Aglonas novada pašvaldībām.

I. Pličs: "Kaut arī fotokonkurss ir noslēdzies, tomēr uzsāktais darbs turpinās. Mēs joprojām vāksim foto materiālu grāmatai par Latgali. Vēlamies aicināt visas Latgales pašvaldības turpināt mūs atbalstīt, piedāvājot labākās fotogrāfijas no saviem novadiem, kuras būtu vērtas, lai atspoguļotu konkrēto vietu. Īpašu vērību varētu pievērst notikumiem, tradīcijām, novadu arhitektūrai un skaistākajām vietām. Protams, arī ar raksturu izteiktiem portretiem būs vieta."