Gundega Goba "Ezerkrastnieki"No 2011. gada 22. līdz 29. decembrim T/C "ORIGO" 1. stāvā būs apskatāma jaunās autores Gundegas Gobas foto izstāde "Ezerkrastnieki", kas tapusi sadarbībā ar Radošo apvienību jauniešiem "TREPES". Izstādei atlasītas deviņas melnbaltās fotogrāfijas, ko papildina fotogrāfes īss stāstījums par brīvprātīgajā darbā iepazītiem un iemīļotiem Sociālās aprūpes centra "Ezerkrasti" kolorītajiem iemītniekiem, tādējādi aicinot sabiedrību, īpaši jauniešus, kļūt sociāli aktīvākiem, iesaistīties brīvprātīgajā darbā un atbalstīt sociālās aprūpes centru iemītniekus.

Izstāde ir rīdzinieces Gundegas Gobas trīs mēnešus ilga projekta galarezultāts, ar kuru jaunā autore beidz kultūras menedžmenta un fotogrāfijas studijas Latvijas Kultūras koledžā. Doma kļūt par sociālas aprūpes centra "Ezerkrasti" brīvprātīgo Gundegai radusies regulāri apciemojot tur mītošo vecomāti un pamanot centra darbības nepilnības un iemītnieku vispārējo noskaņojumu.
Kā vienu no būtiskākajām problēmām centra darbībā Gundega Goba saskata darbinieku, jo īpaši sociālo aprūpētāju trūkumu. Aprūpes centra sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa situāciju skaidro sekojoši: "Pēdējos gadus cilvēki aprūpes centrā nonāk arvien smagākā stāvoklī. Daudzi ir guļoši un nemitīgi kopjami, un aprūpētāji, kuru darbs ir ļoti smags, nespēj visiem iemītniekiem veltīt pietiekami daudz uzmanības un rūpju". Iespējams, tieši cilvēkresursu trūkuma dēļ liela daļa centra iemītnieku savas dienas vada vientulībā un izjūt cilvēcisku kontaktu trūkumu. Tāpēc autore vēlējās veidot savu foto izstādi kā aicinājumu sabiedrībai, īpaši jauniešiem, kuri aprūpes centrā ir īpaši gaidīti, nebūt vienaldzīgiem un iesaistīties aprūpes centru darbībā, veidojot pasākumus, koncertus vai veltot kaut nelielu daļu no sava laika kopīgai pastaigai vai sarunai ar kādu no centra iemītniekiem.

Izstādes atklāšanā 2011. gada 22. decembrī plkst. 12.00 notiks Radošās apvienības jauniešiem "TREPES" labdarības akcija "Vairo prieku!", kuras ietvaros paredzēti vairāki pasākumi: vairāku Rīgas augstskolu studenti dosies apciemot triju Rīgas sociālās aprūpes centru iemītniekus; darbosies radošās darbnīcas "Eņģeļu fabrika", kurās ikviens tās dalībnieks varēs izveidot savu eņģeli un ar laba vēlējumiem to nosūtīt aprūpes centru iemītniekiem; paredzēti dažādi muzikāli priekšnesumi.

Radošā apvienība jauniešiem "TREPES" par vienu no saviem galvenajiem mērķiem uzskata jauniešu integrācijas veicināšanu sociālajā un kultūras dzīvē, popularizējot brīvprātības principu un iesaistot jauniešus sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanā. Biedrībai kopš 2008. gada decembra piešķirts Sabiedriskā labuma statuss. Jau vairākus gadus biedrība sevi un sabiedrību uzmundrina ar optimistisku saukli "Prieks vairo prieku!". Šogad biedrība saņēmusi LR Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Brīvprātīgā darba gada balvu par brīvprātīgā darba organizēšanu un popularizēšanu sabiedrībā. Biedrība rīko Labdarības akciju "Vairo prieku!" kopš 2008. gada, kuras norises laikā trīs gados apmeklēti 5680 cilvēki.

Projekta atbalstītāji: T/C "Origo", A/S "VG Kvadra Pak", SIA "MADARA Cosmetics", SIA "Tiimari Latvia", SIA "Maiznīca Flora", SIA "Trialto Latvia", SIA "J. Vītīņš un kompanjoni", SIA "AGA Latvija", KS "Baltijas dārzeņi", SIA "Fazer maiznīcas", SIA "Melna Kafija", portāli draugiem.lv, kasnotiek.lv, esilabs.lv, brivpratigais.lv