Gustavs KlucisIzcilā latviešu mākslinieka Gustava Kluča darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma no 2008.gada 12.aprīļa līdz 13.jūlijam būs skatāmi Nīderlandē Hāgas Gemeentemuseum.
Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Nīderlandē, un tā ievadīs Latvijas Republikas 90. gadadienai veltīto kultūras pasākumu programmu Nīderlandē.
Gustavs Klucis (1895–1938) ir viens no vislabāk pazīstamajiem latviešu izcelsmes māksliniekiem pasaulē. Viņa darbu kolekcija pamatoti ir kļuvusi ne vien par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, bet arī par Latvijas valsts vizītkarti. Pēdējā desmitgadē mākslas kuratoru interese par šo kolekciju aizvien pieaug, Gustava Kluča darbi regulāri tiek eksponēti dažādiem 20.gadsimta mākslas vēstures jautājumiem veltītās izstādēs, vienlaikus saglabājot gan pretrunīgi traktēta mākslas mantojuma, gan starptautiski novērtēta dārguma statusu.


Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tiek glabāta gan skaitliski, gan kvalitatīvi nozīmīga Gustava KIuča darbu daļa, kas ļauj izsekot autora daiļrades attīstībai hronoloģiskā griezumā un atspoguļo mākslinieka mantojuma kopainu. 1964.gadā sava mirušā vīra darbu kolekciju muzejam uzdāvināja māksliniece Valentīna Kulagina (1902–1987).

Hāgas Gemeentemuseum tiks eksponēti 70 mākslas darbi, kas apliecinās Gustavu Kluci kā vienu no nozīmīgākajiem konstruktīvisma pārstāvjiem un fotomontāžas pionieri. Izstādē būs skatāmi 1920.gadu sākuma konstruktīvie zīmējumi un virkne 1920.gadu otrās puses zīmējumu, kas saistīti ar darbu pie izstāžu dizaina veidošanas. Ekspozīcijas kodolu veidos vairāki desmiti fotomontāžu – plakātu, pastkaršu un grāmatu ilustrāciju meti, kas galvenokārt tapuši no 1925. līdz 1930.gadam.

Izstādē tiks eksponēta arī kompozīcija Dinamiskā pilsēta (1919) – viena no pazīstamākajām agrīnajām Gustava Kluča fotomontāžām. Sociālisma celtniecība un valsts industriālās attīstības tēma kļūst par vadošo Gustava Kluča darbos līdz ar pirmā piecgades plāna pasludināšanu 1928.gada nogalē.

Hāgā būs skatāmi 19 plakāti, ko IZOGIZ izdevis no 1930. līdz 1935.gadam, kā arī vairākas unikālas fotomontāžas – šo plakātu kompozīciju meti.

Atgādināsim, ka 2007.gada 7.martā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, II stāvā (K.Valdemāra ielā 10a), tika atvērta apskatei Gustava Kluča paplašināta darbu kolekcija. Sakarā ar izstādi Hāgā Gustava Kluča kabinets publikai būs pieejams līdz 3.martam.
Gustavs Klucis