3.decembrī plkst.16.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā, Krasta ielā 31 (1.stāvā) tiks atklāta fotoizstāde "Atrodi sevi tumsā!"

Izstādē būs skatāmas 100 bildes, kas atklāj oktobra beigās notikušā Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas 1.2. "Jauniešu iniciatīvas" finansētā projekta Karjeras labirints "Atrodi sevi tumsā!" norisi.

Zīmīgākos mirkļus no sešām Karjeras labirinta dienām iemūžinājuši vairāki pārstāvji: Dzintra Gribuste, Eduards Utāns, kā arī projekta virzītāji – deviņi jaunieši-līderi.

Izstādes atklāšanā tiks prezentēts arī projekta ietvaros izdotais buklets, kura dizainu izstrādājusi Airita Vīksna. Pasākuma organizatori sola arī muzikālus pārsteigumus.

Informācija par projektu:
No 29.oktobra līdz 3.novembrim Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā (ARPC) notika Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas 1.2. "Jauniešu iniciatīvas" finansētā projekta kulminācijas aktivitāte Karjeras labirints "Atrodi sevi tumsā!" Projektu konkursam iesniegusi biedrība "Tauriņi", tās valdes locekle Dzintra Gribuste koordinē jauniešu darbību.

Projektu virza 9 aktīvi un uzņēmīgi Rēzeknes jaunieši. Projekts noslēgsies decembrī, tā dalībnieki saņems arī YOUTHPASS (Jaunatnes pase). Tas ir Eiropā atzīts dokuments, kas veicina ES neformālās izglītības programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros iegūto prasmju un zināšanu apzināšanos, kā arī atzīšanu.

"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."