fotoizstāde Noass nezināmais mainīgaisTikai trīs dienas no 27. līdz 29.novembrim peldošajā mākslas galerijā "NOASS" skatāma izstāde "Nezināmais. Mainīgais", kurā piedalās jaunās fotogrāfes Gita Jankovska, Egita Podniece, Jekaterina Sjomkina un Kate Švinka.
Grupas izstādē aplūkojami četri fotogrāfijas autorprojekti par vienotu tēmu – cilvēka identitāte, kas tiek atklāta no reliģiskās, vietas, dzimtes un atmiņu perspektīvas. Katrs stāsts paplašina skatītāja izpratni par fotogrāfijas kā medija iespējām konstruēt vēstījumu. Šķietami haotiska tēlu kombinācija, realitātes fragmentācija un sagrozīšana mijas ar dalīšanos pieredzēs – personiskās un identitātes neskaidro robežu laukam piederošās.
Egita Podniece attēlu sērijā "Mājas" izzina, kā viņas personību raksturo un maina identificēšanās ar vairākām dzīvesvietām, savukārt Gita Jankovska projektā "Atmiņu (de)konstrukcija" pēta atmiņu nozīmi identitātes transformācijā, uzsverot bezapziņas klātbūtni darbu veidošanas procesā. Kates Švinkas fotoprojektā "Svētceļojums" tiek atklāts autores kritiskais skatījums uz reliģiskās pārliecības daudznozīmīgajām saiknēm ar personas identitāti, bet Jekaterina Sjomkina darbu sērijā "Pēc noklusējuma" pievēršas sievietes un sievišķības reprezentācijas aspektiem. Katra fotostāsta valodai ir raksturīgi meklējumi pēcfotogrāfijas (post photography) teritorijā, kuras ietvaros medija kvalitātes tiek pārvērtētas un mainītas.
Izstāde ir tapusi Latvijas Kultūras koledžas radošās fotogrāfijas specializācijas kvalifikācijas darbu izstrādes ietvaros.
Peldošā mākslas galerija "NOASS" (AB dambis 2)
Izstāde skatāma 27. - 29. 11. 2015.
Pk. - Sv. plkst. 11.00 - 19.00
Ieeja bez maksas.

egita.podniece.no.serijas.majas

gita.jankovska.no.serijas.atminu de konstrukcija

jekaterina.sjomkina.no.serijas.pec.noklusejuma