Fotoizstāde "Alternativa". Fotogrāfs Leonīds VažnaisRēzeknē, Latgales macību centra otrajā stāvā no 17. augusta līdz 17. oktobrim skatāma fotoizstāde "Alternatīva", autors Leonīds Važnais.
Šīs izstādes darbi ir veidoti divās tehnikās:
* fotoglezniecīda - digitālā attēla apvienošana ar analogo zīmejumu;
* analogā fotogrāfija - attēls ir veidots (fotografēts) uz želatīn-sudraba emulsijas pamata.
Fotogrāfijas ir kopētas uz dažādiem faktūrpapīriem, pateicoties papīra virsmai, katrs attēls veido tikai viņam raksturīgu vizuālo uztveri un mākslinieciski-glezniecisko izteiksīgumu.
Izstādes autors L.Važnais – fotogrāfs, fototehnoloģiju pasniedzējs, fotoskolas «LeonFoto» Austrumlatvijā vadītājs (Rēzeknē).
Fotovirzieni kuros darbojas autors – piktoreālisms, asociatīvā fotogrāfija, fotoglezniecīda un alternatīvās tehnikas.