Foto D.Boiko mans putns 2010Latvijas Dabas muzejs aicina visus gatavoties putnu dienām, kas sāksies ar muzeja speciālistu fotokonkursa "Mans putns" izsludināšanu. Konkursā aicināti piedalīties dabas mīļi un vērotāji, kam patīk fotografēt un atrasties dabā, bet kuri nav profesionāli fotogrāfi. Savus darbus jāsūta uz Dabas muzeju līdz 2010. gada 28. februārim.

Konkursa mērķis ir popularizēt sabiedrībā izpratni par putnu daudzveidību, aizsardzību un sugu unikalitāti. Labākie no iesūtītajiem darbiem martā būs aplūkojami foto izstādē "Mans putns".

Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents ar savām oriģinālfotogrāfijām, kas atbilst konkursa nolikumam. Konkursam viens dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā divas fotogrāfijas, kas paliks Dabas muzeja īpašumā.

Iesūtītās fotogrāfijas tiks vērtētas četrās vecuma grupās - bērni (līdz 19 gadiem), jaunieši (15 -25 gadi), pieaugušie (vecāki par 26 - 50 gadiem) un seniori (vecāki par 50 gadiem).

Fotogrāfijām jāpopularizē sabiedrībā izpratne par putnu daudzveidību, aizsardzību un sugu unikalitāti. Tās vērtējot, tiks ņemts vērā darba sarežģītības līmenis (mākslinieciskais izpildījums, fotografētā objekta unikalitāte), fotogrāfijā iemūžinātā brīža unikalitāte dabā un fotogrāfijas nosaukuma oriģinalitāte.

Kā jau katru gadu, konkursu vērtēs Latvijas Dabas muzeja speciālisti un profesionāli fotogrāfi. Konkursu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde un Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs.

Ar pilnu fotokonkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Dabas muzeja mājas lapā http://www.dabasmuzejs.gov.lv

Fotokonkursa "Mans putns" 2010. gada nolikums

1. Konkursa mērķis: popularizēt sabiedrībā izpratni par putnu daudzveidību, aizsardzību un sugu unikalitāti.
2. Konkursam iesniedzamā darba forma: fotogrāfijas.
3. Vērtēšanas kritēriji: * atbilstība konkursa mērķim;
* darba sarežģītība (mākslinieciskais izpildījums, fotografētā objekta unikalitāte un iemūžinātā brīža vienreizīgums);
* nosaukuma oriģinalitāte.
4. Konkursa rīkotājs: Latvijas Dabas muzejs. Konkursu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs.
5. Konkursa mērķauditorija: ikviens Latvijas iedzīvotājs.
6. Vērtēšana: darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās: bērni (līdz 14 gadiem), jaunieši (15 - 25 gadi), pieaugušie (26 - 50 gadi) un seniori (vecāki par 50 gadiem).
7. Vērtēšanas komisija: Latvijas Dabas muzeja speciālisti un profesionāli fotogrāfi.
8. Obligātas prasības: katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā divas fotogrāfijas (formāts 20x30 cm, netiks pieņemtas fotogrāfijas, kas iesniegtas digitālo datu nesējos (CD utt.)). Uz katras fotogrāfijas otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam: autora vārdam, uzvārdam, vecumam, adresei, telefona numuram, fotogrāfijas nosaukumam. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesūtītājs.
9. Darbu iesniegšana: darbi jāiesniedz līdz 2010.gada 28.februārim Latvijas Dabas muzejā, K.Barona ielā 4, LV-1712 ar norādi - fotokonkursam "Mans putns". Darbus var sūtīt pa pastu vai arī personīgi nogādāt Latvijas Dabas muzeja. Pēc norādītā termiņa saņemtie darbi konkursā nepiedalīsies.
10. Darbu izstādīšana: Iesniegtie darbi būs apskatāmi izstādē Latvijas Dabas muzejā no 2010.gada 12. marta līdz 31.augustam. (Izstādes norises laiks var nedaudz mainīties.) Latvijas Dabas muzejs patur tiesības izstādē neizlikt visas iesūtītās fotogrāfijas, pamatojoties uz to neatbilstību nolikumam, zemu māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, montētus attēlus, u.c.
11. Darbu publicēšana: Labākie darbi tiks publicēti Latvijas Dabas muzeja interneta mājas lapā (www.dabasmuzejs.gov.lv). Visas iesniegtās fotogrāfijas paliks Latvijas Dabas muzeja īpašumā. Pēc konkursa darbi NETIKS ATDOTI AUTORIEM un turpmāk tiks izmantotas tikai ar autora atļauju.
Informācija par konkursu: Dmitrijs Boiko