DruvaTurpmāk www.edruva.lv tiks piedāvāti fotokonkursi par dažādām tēmām, kuros varēsiet piedalīties ar saviem fotoattēliem un balsot par, jūsuprāt, labākajiem. Konkursa uzvarētājam būs arī balva - šoreiz dāvanu karte 10 latu vērtībā grāmatu iegādei.
"Druva" aicina būt objektīviem. Lai galvenais balsošanas kritērijs ir interesants sižets, ne autora personība.

Nolikums
fotokonkursam laikraksta interneta mājaslapā www.edruva.lv

Konkursu rīko - Cēsu rajona laikraksts "Druva".

Norises laiks - visu gadu.

Konkursa mērķis - veicināt mājaslapas www.eduva.lv izaugsmi un apmeklētības pieaugumu.

Dalībnieki - edruva.lv reģistrētie lietotāji. Konkursā nedrīkst piedalīties SIA "Cēsu Druva" darbinieki.

Norises kārtība - katru mēnesi mājaslapā edruva.lv tiek izsludināts konkurss par jaunu tēmu. Mēnesi reģistrētie lietotāji balso par ievietotajiem fotoattēliem. Lapas administrators apstiprina konkursa tēmai atbilstošos foto. Atklātajiem viltus lietotājiem tiks uzlikts "aizliegums" (bans) un viņu ievietotie attēli netiks apstiprināti. Ja šādi attēli tiks atklāti pēc apstiprināšanas, tie tiks izņemti no balsošanas. Balvu saņem attēla ievietotājs, kura foto ieguvis vislielāko balsu skaitu. Konkursa uzvarētājs saņem izsludināto balvu, ko var saņem laikraksta redakcijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vērtēšanas kārtība - Konkursa uzvarētājs tiek noteikts, reģistrētajiem lietotājiem mājaslapā balsojot par ievietotajiem attēliem. Attēls, kas saņēmis vislielāko balsu skaitu, kļūst par attiecīgā konkursa uzvarētāju. Katrs lietotājs var balsot tikai par citu ievietotajiem attēliem, turklāt par vienu foto tikai reizi dienā. Ja uzvarētāju nav iespējams noteikt vienāda iegūto balsu skaita dēļ, to nosaka laikraksta darbinieku žūrija trīs cilvēku sastāvā. Ja analizējot balsošanas rezultātus, atklājas krāpšana, vai balsošana uzskatāma par nenotikušu, uzvarētāju nosaka laikraksta darbinieku žūrija trīs cilvēku sastāvā.

Apbalvošana - Balva tiek piešķirta konkursa uzvarētājam, kura personas dati tiek noskaidroti pēc edruva.lv reģistrētā lietotāja reģistrācijas formas. Ja mēneša laikā netiek noskaidrota uzvarētāja persona, viņš zaudē tiesības saņemt balvu. Balva tiek izsludināta kādā no nākamajiem konkursiem.

Papildus noteikumi - šis nolikums var tikt mainīts, atklājot nepilnības turpmāko konkursu norisē.


Sekot jaunumiem