dārza fotogrāfu fotokonkurssPagājušā gadā balvu fonts bija divas reizes lielāks, bet, cerams, tas daudzus neatturēs no dalības fotokonkursā, kas, starp citu, arī ir par maksu. Konkursu organizē GALPA Ltd, Lielbritānijas dārzu fotogrāfu asociācija.

Šī gada tēma ir "In Full Bloom" (pilnos ziedos). Darbi tiks pieņemti līdz 2009. gada 30. jūnijam. Visi darbi automātiski piedalīsies iGPOTY konkursā, kura beigu termiņš ir 30. novembris. Papildus informācija par balvām, pieteikšanos un citiem nosacījumiem, atrodama mājas lapā www.igpoty.com.

Sekot jaunumiem