Ceturtdien, 13. janvārī, Ogrē dubulti svētki būs visiem foto mākslas cienītājiem. Šajā dienā uz veselu divu izstāžu atvēršanām aicina foto klubs "Ogre". Pulksten 19.00 Ogres kultūras centrā tiks atvērta projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" ietvaros tapusī izstāde "Purvu noslēpumi", bet pulksten 20.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā - ikgadējā kluba biedru fotogrāfiju izstāde.

Foto kluba mākslinieciskais vadītājs Vitauts Mihalovskis uzsver, ka abu izstāžu sagatavošanā fotogrāfi ieguldījuši lielu darbu, lai piepildītu fotogrāfa galveno misiju - radīt paliekošas vērtības vēsturei par mūsdienu notikumiem un cilvēkiem vizuālas informācijas veidā.

Izstādēs dominē jaunie, daudzsološie...

Abas izstādes ir sava veida atskaite par foto kluba dalībnieku paveikto aizvadītajā gadā, tādēļ ļoti svarīgs ir skatītāju vērtējums. Lai daudzskaitlīgo kluba biedru gada veikumu ietilpinātu nelielajā muzeja izstāžu zālē, tika sarīkots konkurss, kurā no 64 iesniegtajiem darbiem izstādīšanai atlasītas labākās 27 fotogrāfijas. Vitauts Mihalovskis lielu paldies saka pieredzējušajam fotogrāfam Raimo Lielbriedim par fotogrāfiju atlasi izstādei. Izstāde veidota tā, lai skatītājiem būtu iespēja iepazīties ar jauno, daudzsološo foto kluba "Ogre" paaudzi. Vitauts Mihalovskis: "Šoreiz izstādē neredzam vairāku, jau pazīstamu, foto kluba "Ogre" fotogrāfu darbus, bet to vietā ir nākuši jauni autori, kas sevi nopietni piesaka. Bez skatītājiem jau pazīstamiem vārdiem vēlos atzīmēt strauji progresējušos Lindu Gundi Visminti, Rolandu Kozuli, Aldi Viti, kā arī jaunos - Arvi Ertmani, Olgu Moti, Austru Uberti, Ludmilu Milleri, Ilzi Ābeli, Daci Liepu, Agni Elleri, Elīnu Nesauli. Gribas cerēt, ka jauno "ielaušanās" šai izstādē nebūs tikai vienreizēja veiksme, bet gan stimuls nopietnam radošam darbam."

Lai veiksme uz mākslas kuģa!

Ar veiksmes vēlējumiem, kas mākslā ne mazāk svarīgi kā dzīvē, kluba mākslinieciskais vadītājs Vitauts Mihalovskis sveic visus foto kluba "Ogre" dalībniekus un tos, kas vēl domā par tādiem kļūt: "Veiksmi Jaunajā gadā! Veiksmi un tikai veiksmi, jo savādāk var iznākt kā tiem uz TITĀNIKA, - bija daudz bagātības, bija daudz laimīgo, daudz mīlestības un cerību, bet veiksmes visiem nepietika! Paldies visiem kluba biedriem par aktīvo darbību šo divu izstāžu veidošanā un lai mums visiem radošas veiksmes bagāts Jaunais gads!"

Foto kluba "Ogre" dalībnieku fotogrāfiju izstāde Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma līdz 2011.gada 27.februārim.