Aicinām piedalīties jūsu klubu biedrus un citus Latvijas fotogrāfus Rīgas Tūrisma Attīstības biroja  (ar zīmolu LiveRiga) fotokonkursā "Rīgas krāšņākie vasaras mirkļi 2013"!

Konkursa mērķis - košu, krāsainu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu fotoattēlu atlase Rīgas popularizēšanai un tēla veidošanai.

Lai veicinātu plašu Rīgā notiekošu pasākumu fotofiksāciju, fotogrāfu uzmanība tiek pievērsta lielo pasākumu norisei Rīgā 2013.gada vasarā, sevišķu uzmanību pievēršot pasākumiem:

* XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki (30.06.-07.07., visā pilsētā);

* Regate "The Tall Ships Races 2013" (25.-28.07., Pasažieru ostā, Krastmalā, Kronvalda parkā, Vecpilsētā);

* Starptautiskais ielu mākslas festivāls "RE RE RĪGA" (09.-11.08., Vecrīgā, Operas skvērā, Esplanādē, kā arī AB Dambī);

* Rīgas svētki (16.-18.08., visā pilsētā).

Sevišķi nepieciešami “dzīvi” fotoattēli ar dzīvespriecīgiem cilvēkiem, kas parādītu Rīgu kā aktīvu pilsētu ar neaizmirstamiem pasākumiem un pozitīvām emocijām.

Katram fotogrāfam ir iespēja iesniegt līdz 10 fotoattēliem. Starp iesūtītajiem fotoattēliem tiks sadalīta viena galvenā godalga (Ls 300) un 7 veicināšanas balvas (katra Ls 100).
Fotoattēlus vērtēšanai var iesūtīt no 2013.gada 30.jūlija līdz 9.septembrim.

FOTOKONKURSA

"RĪGAS KRĀŠŅĀKIE VASARAS MIRKĻI 2013"

NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Konkursu rīko – Nodibinājums "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs", reģistrācijas Nr. 40008148699, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk tekstā – Rīkotājs).

1.2. Konkursa mērķis - košu, krāsainu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu fotoattēlu atlase Rīgas popularizēšanai un tēla veidošanai.

Lai veicinātu plašu Rīgā notiekošu pasākumu fotofiksāciju, fotogrāfu uzmanība tiek pievērsta lielo pasākumu norisei Rīgā 2013.gada vasarā, sevišķu uzmanību pievēršot pasākumiem:

* XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki (30.06.-07.07., visā pilsētā);

* Regate "The Tall Ships Races 2013" (25.-28.07., Pasažieru ostā, Krastmalā, Kronvalda parkā, Vecpilsētā);

* Starptautiskais ielu mākslas festivāls "RE RE RĪGA" (09.-11.08., Vecrīgā, Operas skvērā, Esplanādē, kā arī AB Dambī);

* Rīgas svētki (16.-18.08., visā pilsētā).

Sevišķi nepieciešami "dzīvi" fotoattēli ar dzīvespriecīgiem cilvēkiem, kas parādītu Rīgu kā aktīvu pilsētu ar neaizmirstamiem pasākumiem un pozitīvām emocijām.

1.3. Fotoattēlus vērtēšanai var iesūtīt no 2013.gada 30.jūlija līdz 9.septembrim.

1.4. Pēc konkursa noslēguma, no 2013.gada 10.-20.septembrim, profesionāla žūrija piecu cilvēku sastāvā izvērtēs iesūtītos fotoattēlus. Labākie fotoattēli pēc žūrijas balsojuma rezultātiem tiks apbalvoti.

1.5. Konkursā var piedalīties jebkura persona un atbilstoši konkursa nolikumam iesūtīt kopā līdz 10 fotoattēliem.

1.6. Konkursa nolikumu var lejupielādēt www.liveriga.com/lv/about/, kā arī saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Bez maksas nolikuma kopijas var saņemt Rīgas Tūrisma Informācijas centrā, Rātslaukumā 6, Rīgā.

2. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA

2.1. Fotoattēli jāiesniedz, aizpildot pieteikuma anketu interneta vietnē www.liveriga.com/foto, tur arī augšuplādējot fotoattēlus .jpg vai .tif formātā. Anketā nepieciešams norādīt fotogrāfiju autora vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un fotogrāfijas uzņemšanas datums. Papildus jautājumus var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

2.2. Fotoattēlus var iesniegt tikai fotoattēlu autori, kuri, iesniedzot fotoattēlus, apliecina, ka tiem personīgi un nedalīti pieder visas darba autortiesības.

2.3. Fotoattēlu, kas tiek iesūtīti konkursam, garākajai malai jābūt 2000 pikseļiem. (Šāds izmērs nepieciešams, lai žūrijas vajadzībām sagatavotu fotoattēlu fotoizdrukas.) Visu iesūtīto fotoattēlu orģināliem jābūt ar izšķirtspēju virs 300 dpi.

2.4. Katrs pretendents var iesūtīt līdz 10 fotoattēliem.

3. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA

3.1. Iesniegtos piedāvājumus izvērtēs Rīkotāja izveidotā konkursa komisija.

3.2. Visi noteiktajā kārtībā iesniegtie piedāvājumi tiek izskatīti konkursa komisijas sēdē pēc konkursa noslēguma.

3.3. Par konkursa galvenās godalgas un balvu ieguvējiem tiks atzīti to fotoattēlu autori, kuru iesniegtās fotogrāfijas ir saņēmušas visaugstāko konkursa komisijas novērtējumu. Vērtēta tiks katra iesniegtā fotogrāfija atsevišķi un apbalvojumu saņems visaugstāk novērtēto fotogrāfiju autori. Viens autors var saņemt apbalvojumu par vairākām iesniegtajām fotogrāfijām.

3.4. Konkursa komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētājiem un balvu fonda sadali saskaņā ar nolikuma noteikumiem

3.5. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas Rīkotājs pa e-pastu izsūta paziņojumus pretendentiem par konkursa rezultātiem.

4. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI

4.1. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar konkursa komisijas lēmumu.

4.2. Konkursa komisija pēc rezultātu izvērtēšanas starp labāko fotoattēlu iesniedzējiem sadalīs balvas.

4.3. Balvu fondā:

Galvenā godalga – Ls 300;

7 veicināšanas balvas – katra Ls 100.

5. KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Komisijai ir tiesības:

5.1.1. neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilst konkursa nolikuma prasībām;

5.1.2. pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;

5.1.3. nepiešķirt galveno godalgu.

5.2.Komisijas pienākumi:

5.2.1. izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus;

5.2.2. noteikt konkursa uzvarētājus un sadalīt konkursa balvas.

5.3. Konkursa komisijas locekļi un to ģimenes locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.

5.4. Konkursa komisijas lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta visi komisijas locekļi.

6. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.

6.2. Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 10 fotoattēlus.

6.3. Iesūtot fotoattēlus konkursam, pretendents pieņem un piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

7. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS

7.1. Visus konkursam iesūtītos fotoattēlus Rīkotājs var izmantot fotokonkursa publicitātes nodrošināšanai pēc saviem ieskatiem, laika posmā no 2013.gada 30.jūlija līdz 30.novembrim, norādot fotoattēlu autoru.

7.2. Konkursa laikā atlasītie labākie fotoattēli, kas ir saņēmuši naudas balvas, tiks izmantoti:

7.2.1. Rīkotāja mājas lapā www.LiveRiga.com;

7.2.2. Rīkotāja informatīvo izdevumu veidošanai;

7.2.3. dažādu Rīkotāja veidotu Rīgas suvenīru veidošanai.

7.3. Fotoattēlu iesniedzējs (autors) piekrīt, ka Rīkotājs fotoattēlus var lietot 7.2. punktā minētajām aktivitātēm, neprasot par to no Rīkotāja papildus atlīdzību, un atsakās no obligātas prasības norādīt fotoattēlu autora vārdu un uzvārdu uz izgatavotajiem suvenīriem vai informatīvajiem materiāliem.

7.4. Rīkotājs garantē, ka nenodos fotoattēlus trešajām personām, ja tas saistīts ar fotoattēlu izmantošanu komercdarbībā bez saskaņojuma ar fotoattēlu autoru, izņemot gadījumus, kad trešajām personām tiek nodoti tirdzniecībai un tālākai izplatīšanai pēc Rīkotāja pasūtījuma gatavoti informatīvie izdevumi (prezentācijas materiāli) un suvenīri uz kuriem un/vai kuros ir attēloti (izmantoti) fotoattēli.

7.5. Fotoattēlu autors, iesniedzot fotoattēlus Rīkotājam, piekrīt visiem iepriekš minēto punktu noteikumiem fotokonkursa nolikumā.


Sekot jaunumiem