Lai iegūtu iespējami radošus un oriģinālus fotoattēlus, kas raksturotu Latviju un būtu izmantojami tās pozitīvas atpazīstamības nodrošināšanai, Latvijas Institūts izsludina fotokonkursu -Latvijas daba, sabiedrība un notikumi, gadalaikiem mainoties.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens fotografēšanas entuziasts vai profesionālis, kopumā nosūtot ne vairāk kā desmit attēlus.

Labāko attēlu portfolio autori saņems naudas balvas.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit: http://latinst.lv/wp-content/uploads/2013/10/Fotokonkursa-nolikums.pdf
Pieteikšanās anketa pieejama šeit: http://latinst.lv/wp-content/uploads/2013/10/Pieteikuma_anketa_FOTO-KONKURSAM_2013.doc


Sekot jaunumiem