No 9. marta līdz 8. aprīlim Jaunsargu pašpārvalde sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru, Aizsardzības ministriju, Latvijas Kara muzeju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizē fotokonkursu "Laikmeta elpa manas ģimenes fotogrāfijās" jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Konkursa mērķis ir mudināt jauniešus, gatavojoties Latvijas simtgadei, izzināt mūsu valsts vēsturi caur savu dzimtu.
KONKURSA NOLIKUMS
Lai piedalītos fotokonkursā "Laikmeta elpa manas ģimenes fotogrāfijās", skolēniem elektroniski jāiesūta ne vairāk kā trīs savas dzimtas fotogrāfijas, kas atspoguļo mūsu valsts vēsturē svarīgus notikumus, kādu vēsturisku personu vai personu grupu.
Fotogrāfijai jāpievieno apraksts par atspoguļoto notikumu, personām un laika posmu. Vēlams iesniegt dzimtas fotogrāfijas, kas aptver dažādus laika posmus Latvijas vēsturē.
Jaunsargu pašpārvaldes vadītājs Romāns Gagunovs, aicinot vienaudžus piedalīties konkursā, uzsver: "Laikmeta griežos Latvijas vēsture ir bijusi notikumiem bagāta. Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs, jaunieši, zinātu mūsu valsts un pasaules vēsturi. Fotogrāfijas ir veids, kā var iemūžināt gan ikdienas mazsvarīgos momentus, gan arī vēsturei nozīmīgus notikumus. Mēs būsim tie, kuri nākotnē stāstīs par Latvijas vēsturi saviem bērniem un mazbērniem, tāpēc aicinu ikvienu skolēnu piedalīties konkursā un parādīt citiem savas ģimenes notikumus. Vispirms vēsture un patriotisms sākas ģimenē, tad novadā un visbeidzot valstī."
Konkurss ir izsludināts Jaunsardzes un informācijas centra mājaslapā: www.jic.gov.lv un Aizsardzības ministrijas mājaslapā: www.mod.gov.lv, kā arī Jaunsardzes un Jaunsargu pašpārvaldes sociālo tīklu kontos.
Konkursa darbu vērtēšanā ņems vērā konkursa dalībnieka ieguldītā darba apjomu, kā arī fotogrāfijas aprakstā ietverto informāciju. Konkursā tiks noskaidroti 10 interesantākie un vēsturiski precīzākie darbi. Konkursa uzvarētāji saņems pārsteiguma balvas, iespēju apmeklēt Aizsardzības ministriju un Nacionālos bruņotos spēkus, kur jaunieši varēs iepazīt karavīra ikdienu, apskatīt tehniku un bruņojumu, pārliecināties, cik svarīga un daudzpusīga ir karavīra profesija.