Izstāsti savu Jelgavas stāstu fotogrāfijās – notver emocijas, vietas, cilvēkus un mirkļus.

Fotokonkurss norisinās divos posmos:
1. posms:
Fotogrāfiju iesniegšana no 2017. gada 13. janvāra  līdz 2017. gada 14. aprīlim (plkst. 12:00);
2. posms:  
Fotogrāfiju iesniegšana no 2017. gada 1. maija  līdz 2017. gada 14. oktobrim (plkst. 12:00)


Vienam autoram jāiesniedz  7 bildes. Tiks vērtētā visa iesniegto fotogrāfiju sērija kopumā.

Links uz nolikumu un pieteikuma anketu: http://kultura.jelgava.lv/uzzini/nolikumi2/