Aprīļa sākumā Uzņēmumu reģistrā parādīsies jaunas nevalstiskās organizācijas - Latgales fotogrāfu biedrības - nosaukums. Pavisam nesen Preiļos, viesu namā "Pie Pliča" - bija sapulcējušies foto profesionāļi un interesenti no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada, Krāslavas un Preiļu pilsētas. Pirmajā kopsapulcē piedalījās arī biedrības "Preiļu NVO centrs" pārstāvji, kuri izklāstīja biedrības dibināšanas juridiskos aspektus. Visi klātesošie pārskatīja un apstiprināja biedrības statūtus, tika ierakstīti biedrības dibinātāji - Igors Pličs, Aleksandrs Lebeds, Ivars Daugulis un Ēriks Zlatkus un ievēlēta biedrības valde triju cilvēku sastāvā. Latgales fotogrāfu biedrību vadīs preilietis Igors Pličs, valdē darbosies arī rēzeknieši Aleksandrs Lebeds un Ēriks Zlatkus.

Biedrība ir izvirzījusi vairākus mērķus. Kopsapulces dalībnieki bija vienisprātis, ka fotogrāfijai šobrīd ir liela nozīme jebkurā sfērā, tāpēc ir svarīgi stimulēt Latgales fotogrāfu radošo darbību, interešu un tiesību aizstāvēšanu un fotogrāfijas kā komunikācijas nozares attīstības veicināšanu. Jāapzinās tās vērtība, tāpēc ir svarīga sabiedrības izglītošana un informēšana fotogrāfijas jomā. Jāveicina profesionālā fotogrāfijas kritika un fotogrāfijas estētikas teorijas attīstība. Biedrības biedri ir ieinteresēti piedalīties Latgales reģiona un visas valsts kultūrpolitikas veidošanā un ar fotogrāfiju saistītu likumdošanas aktu, pašvaldību un valdības lēmumu sagatavošanā. Turpmāk jaunizveidotā biedrība Latgalē organizēs seminārus, lekcijas, radošās darbnīcas, izstādes, sadarbojoties ar citām profesionālajām radošajām organizācijām Latvijā un ārzemēs.

Igors Pličs pastāstīja, ka Latgales fotogrāfu biedrības darbības ideju atbalsta kinorežisors Jānis Streičs, mākslas zinātnieks, profesors Pēteris Zeile un foto aprindās labi pazīstamais bijušais Latvijas foto muzeja vadītājs Vilnis Auziņš un muzeja zinātniskais pētnieks Pēteris Korsaks.

Igors Pličs iepazīstināja klātesošos ar Viļņa Auziņa ieteikumiem biedrības darbībai un piedāvāja izmantot viņa bibliotēkā esošās grāmatas par fotogrāfiju, jo katra biedrības biedra zināšanas būs nepieciešamas, lai varētu izglītoties paši un mācīt citus.

Pasākuma otrajā daļā foto profesionāļi un interesenti parādīja savus līdzpaņemtos darbus. Skatoties uz mākslinieciskajām fotogrāfijām, radās doma izveidot pirmo Latgales fotogrāfu biedrības prezentācijas izstādi Preiļos, kuru mēs varētu skatīt jau maijā.