FotoAkadēmija jaunajā rudens sezonā pirmo reizi uzsāk Māra Kundziņa III līmeņa kursu "Žanri un kompozīcija". Trešā līmeņa fotokursi paredzēti klausītājiem ar ievērojamām priekšzināšanām fotogrāfijā. Šajā kursā lielākā uzmanība tiks pievērsta tam, kā uzlabot attēlu māksliniecisko kvalitāti.

FotoAkadēmija piedāvā fotokursu programmu, lai aizpildītu nepieciešamību pēc sistemātiskām zināšanām par kadra kompozīcijas likumībām un to pielietojumu dažādos fotogrāfijas žanros. Programmā ietilpst teorētiskas lekcijas un praktiskās nodarbības (gan plenēros, gan studijā).

Pasniedzējs un fotogrāfs Māris Kundziņš uzsver "Mānīgs ir priekšstats par to, ka ar intuīcijas palīdzību iespējams kadrā visu nolikt pa vietām vislabākajā veidā. Simtiem gadu mākslā ir uzkrātas zināšanas par kompozīciju. Reti kur šīs zināšanas iespējams apgūt. Vairums fotogrāfu auguši vidē, kurā attieksme pret kompozīcijas likumiem ir ignorējoša, saucot to par "radošo brīvību". Mēdz citēt fotogrāfijas klasiķa Ansela Ādamsa teicienu, ka kompozīcijas likumu nav, ir tikai labas un sliktas fotogrāfijas. Izraujot šo teicienu no konteksta, parasti aizmirst, ka fotogrāfs labi orientējās mākslā, un viņš lieliski zināja, kādus paņēmienus kurā gadījumā pielietot. Ir liela atšķirība starp sistemātiski izglītota cilvēka radošo darbību un diletantu. Nepieciešamība papildināt FotoAkadēmijā esošo izglītības programmu attiecībā uz kompozīcijas jautājumiem, radīja domu veidot trešā līmeņa fotokursus, kuros teorētiskās zināšanas tiktu nostiprinātas ar praktiskajām nodarbībām dažādos fotogrāfijas žanros. Tie ir: dizains un reklāma, ainava, sports, arhitektūra, reportāža, modeļi un pozas, erotika. Līdz šim tamlīdzīga izglītības programma fotogrāfiem Latvijā nav bijusi pieejama."

Kursā paredzētas 16 nodarbības. Nodarbības notiks katru ceturtdienu FotoAkadēmijā, Dzirnavu ielā 20, sākot no 09.09.2010., 18.30 - 20.30. Dalības maksa par visu kursu - 393 Ls. Pēc kursa beigšanas dalībnieki saņem sertifikātus.

Plašāka informācija par kursa programmu, ilgumu un cenu ir pieejama FotoAkadēmijas mājas lapā www.fotoakademija.lv.