Latvijas Fotogrāfijas muzejsLatvijas Fotogrāfijas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiālē, kopš 2009. gada uzsāktas būtiskas pārmaiņas. Muzejs ir izveidojis laikmetīgu grafisko identitāti, kā arī jaunu mājaslapu. Šajos divos gados esam daudz strādājuši pie krājuma darba uzlabošanas un krājuma priekšmetu reģistrēšanas un digitalizēšanas. Pavisam muzeja krājumā ir 36909 vienības. 2009. gadā krājums papildināts ar 3512 vienībām, un 2010. gadā - ar 4105 vienībām. Tas ir milzīgs darbs, ko veikuši muzeja darbinieki, jo iepriekšējos gados krājumā reģistrētas dažkārt tikai 500 vienības gadā. Esam daudz domājuši par izstāžu politiku. Šobrīd eksponēšanai muzejā pieteiktos autoru darbus vērtē žūrija, kurai pieteikumus var sūtīt līdz septembrim. Pēdējo divu gadu laikā muzejā ir atklātas 25 izstādes. 2008. un 2009. gadu datu salīdzinājums liecina, ka muzeja apmeklējums ir divkāršojies, un dažas izstādes 2010.gadā apskatījuši vairāk kā tūkstotis cilvēku. Muzejā strādā seši speciālisti, no tiem trīs ir krājuma darbinieki.

Lai arī krīze ir piebremzējusi daudzu ideju realizēšanu, tomēr mēģinām rast risinājumus un piesaistīt finansējumu. 2009. gadā VKKF esam iesnieguši divus projektus: "Vēstures iluzionisti. Darbs un atpūta" un "Muzeja informācijas stends", kuri ir atbalstīti un realizēti. 2010. gadā VKKF vairākkārt iesniedzām trīs projektus, no kuriem atbalstīts viens - "Strenču fotodarbnīcas apgleznoto fonu konservācija". Lai gan nesaņēmām atbalstu LFM patstāvīgās ekspozīcijas pilnveidošanas projektam, tomēr mums izdevies uzlabot apgaismojumu vēsturiskajā ekspozīcijā. Šogad fondā iesniegtais projekts "Vernera Lazdiņa fotogrāfijas LFM krājumam" ir atbalstīts, un jūlijā tiks atklāta izstāde.
Mēs esam ļoti pateicīgi tiem cilvēkiem, kas ziedojuši gan naudu, gan savu darbu, lai muzejs varētu realizēt ieceres. Pateicamies Jurim Kminam, kura ziedojums ļāva nodrošināt tekstu tulkošanu angļu valodā, Ineses Vaideres ziedojumam un meistara Gunta Lāča darbam, kā rezultātā izremontēts salona parkets. Alnis Stakle mums uzdāvināja krāsu izstāžu zāles sienu pārkrāsošanai. Lielu ieguldījumu muzeja darbā ir snieguši praktikanti un brīvprātīgie: Vitālijs Vinogradovs, Vadims Kušneruks, Mārtiņš Laizāns, Elēna Silāja, Daiga Šilkova, Baiba Jake, Baiba Cīrule, Liene Andrejsone, Irēna Kokina-Trofimova. 2004. gadā ar nekustamo īpašumu kompānijas "Latio" atbalstu tika iegūta Strenču foto darbnīcas kolekcija, bet šī gada ziedojums ļaus turpināt krājuma saglabāšanas darbu.
Šoreiz griežamies pēc palīdzības pie Jums, fotogrāfi un fotogrāfijas mīļotāji, jo, lai turpinātu veiksmīgi iesāktās pārmaiņas, mums ir ļoti nepieciešams iegādāties 100 koka rāmjus izstāžu vajadzībām (nepieciešamais finansējums - Ls 800,-), kā arī uzlabot apgaismojumu izstāžu zālēs (nepieciešamais finansējums - Ls 1475,-).
Ziedotāji vienmēr tiks laipni gaidīti muzejā, tā izstādēs un pasākumos, kā arī ziedotāju vārdi tiks publicēti muzeja mājaslapā un īpašā stendā muzejā.

Cerot uz Jūsu atbalstu,

Maira Dudareva,
Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja
Tālr. 67222713

Ziedojuma konts:
Valsts aģentūra "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs"
Latvijas Fotogrāfijas muzejam (lūdzu, neaizmirstiet pievienot šo norādi!)
Reģ. Nr. 90000029912
Palasta iela 4, Rīga, LV-1050
Banka- Valsts kase , TRELLV22
Konts- LV50TREL7220210000000

Ziedojumu var iemaksāt arī skaidrā naudā muzeja kasē.