Talsu krūmu mākslas grupai 25.Talsu novada muzejā līdz 2010. gada 3. janvārim būs apskatāma izstāde "Talsu Krūmu mākslas grupai 25. Briseles kolekcija".

Izstādē pārstāvēti 10 Talsu mākslinieku grupas mākslinieku (Andris Biezbārdis, Laura Feldberga, Ojārs Feldbergs, Gunta Kalsere, Guna Millersone, Ziguds Poļikovs, Modris Sapuns, LauraVecmane, Andris Vītols, Ritma Zikmane-Lagzdiņa) pēdējo gadu darbi - gleznas un objekti, kā arī fotogrāfu Daiņa Kārkluvalka, Ulda Balgas un Āra Krauzes veidotā izstādes hronikas daļa "Laiks. Province. Vai māksla?", kurā būs apskatāmas Talsu mākslinieku grupas radošās aktivitātes 25 gadu garumā - kopš 1984. gada - akcijās, konceptuālos projektos, performancēs un mākslas darbnīcās Latvijā un ārzemēs.

Šā gada vasarā izstāde bija apskatāma Briselē, LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES, bet nākamajā gadā tā tiks eksponēta Igaunijā un Zviedrijā.

Projekts realizēts ar VKKF un Talsu novada muzeja atbalstu.