FotoAkadēmija pirmo reizi uzsāks Māra Kundziņa otrā līmeņa kursu "Erotika - skaistums un pievilcība". Otrā līmeņa fotokursi paredzēti klausītājiem ar priekšzināšanām fotogrāfijā.

Fotokursu uzdevums ir censties panākt kompetentu prasmi fotografēt dabas doto vērtību - ķermeņa skaistumu un seksuālo pievilcību. Tas nozīmē prasmi strādāt ar modeli, gaismām, kompozīcijas līnijām. Bez tīri tehniskām problēmām nākas apgūt arī žanram specifiskos psiholoģijas jautājumus.

Pasniedzējs un fotogrāfs Māris Kundziņš uzsver "Erotikas tēma fotogrāfijā, protams, nav nekas jauns. Ja dažādos mākslas veidos cilvēka kaila ķermeņa skaistums tika attēlots jau antīkajā pasaulē,
tad fotogrāfijā drīz vien pēc procesa izgudrošanas radās arī pirmie mēģinājumi atdarināt gleznās tradicionāli aprobētos žanrus un izteiksmes veidus. Kopš tā laika daudzas pārmaiņas notikušas ne tikai fotogrāfijas tehnoloģijā, bet arī sabiedrības attieksmē pret pašu erotikas žanru. Fotogrāfijas dokumentālais tiešums rada bīstamas attiecības starp žanru un sabiedrībā pieņemtajām ētikas un morāles normām. Taču vaina jau nav žanrā, bet gan veidā kā to pasniegt. Ja tradicionālās akta fotogrāfijas cenšas visumā kautrīgi attēlot modeli, tad erotikas žanrā sastopami dažkārt tik provocējoši attēli, ka izstāžu zāle nav piemērotākā vieta to demonstrēšanai. Erotika saistās ar seksualitāti, un tas arī ir galvenais elements, kas žanru viegli var pārvērst pornogrāfijā. Atliek atrast robežu."

Kursā paredzētas 6 nodarbības. No tām pirmā ir teorētiska sagatavošanās darbam. Seko 4 praktiskās foto sesijas studijā. Noslēdzošā nodarbība veltīta iegūto attēlu analīzei. Nodarbības notiks katru piektdienu FotoAkadēmijā, Dzirnavu ielā 20, sākot no 13.01.2012., 18:30 - 20:30. Dalības maksa par visu kursu - 231 Ls. Kursu cenā ietilpst studijas īre un modeļu honorārs. Pēc kursa beigšanas dalībnieki saņem sertifikātus.

Aizliegts apmeklēt šo kursu personām jaunākām par 18 gadiem. Kursu dalībniekiem jāpārvalda fotouzņemšanas tehnoloģija. Nav ieteicams apmeklēt kursu personām ar paaugstinātu aizspriedumainību. Plašāka informācija par kursa programmu, ilgumu un cenu ir pieejama FotoAkadēmijas mājas lapā www.fotoakademija.lv.


Sekot jaunumiem