sense of placeIznākusi grāmata Sense of Place. Laikmetīgā Latvijas fotogrāfija, kuras autori ir vieni no spilgtākajiem un starptautiski pazīstamākajiem šodienas Latvijas fotomāksliniekiem – Arnis Balčus, Reinis Hofmanis un Alnis Stakle.

Grāmatā atradīsiet šo trīs autoru foto sērijas, kurās tiek pētīta Latvijas ainava. Ainava ir kā valoda, kas ir nemitīgā konfliktā starp oficiālo tūristiem domāto reprezentāciju un patieso – bieži vien globalizācijas neskarto sadzīves realitāti. Fotogrāfi mums parāda ainavas komponentus, kas veido naratīvu par telpu, kurā viņi dzīvo, tās sabiedrību un vēsturi, kā arī reprezentē to, kā latvieši paši sevi redz pasaules kontekstā.

Alnis Stakle sērijā Not Even Something fotografē takas un ceļus naktī Daugavpilī, kurus pilsētas kartēs neatrast, Arnis Balčus Latvijas piezīmēs apskata kolektīvos rituālus un ikdienišķo telpu mazpilsētās un nomalēs, bet Reini Hofmani sērijās Sale un Private interesē zīmju sistēma ainavā.

Šie trīs autori ir vieni no redzamākajiem un atpazīstamākajiem laikmetīgajiem latviešu fotogrāfiem, kas ieguvuši balvas starptautiskos konkursos un kuru darbi izstādīti dažādos muzejos un galerijās Latvijā un pasaulē.

Izdevums Sense of Place izdots saistībā ar tāda paša nosaukuma izstādi, kas līdz 10. novembrim skatāma AusstellunsgsHalle 1A Frankfurtē.

Grāmatu iespējams iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās visā Latvijā, Lukabuka, Fotomuzejā, kā arī internetā fkmagazine.lv/bookshop

Grāmatu izdevusi biedrība Mūsdienu kultūras centrs KultKom, kas ir arī interneta žurnāla Foto Kvartāls un Latvijas fotogrāfijas gadagrāmatas izdevējs.

Alnis Stakle: Not Even Something

Balčus: Rēzekne 2012

Reinis Hofmanis: Sale