Kārlis Ezergailis. “Rudzu lauks” N.v. 1913. No "Stari", 1913, Nr. 8.8. maijā plkst. 18.00 Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2018 ietvaros notiks lietuviešu mediju un mākslas teorētiķa Vītauta Mihelkeviča (Vytautas Michelkevičius) prezentācija "Laikmetīgās mākslas kartēšana", savukārt 11. maijā plkst. 18.00 - mākslas zinātnieces Katrīnas Teivānes-Korpas lekcija "Ainava Latvijas fotogrāfijas vēsturē". Abi pasākumi notiks Rīgas mākslas telpā.
Starptautiski pazīstamais lietuviešu mediju un mākslas teorētiķis, pētnieks un kurators Vītauts Mihelkevičs vadījis vairākus pētniecības projektus par stratēģijām laikmetīgās mākslas un fotogrāfijas vēstures veidošanā, aicinot kritiski paraudzīties uz tradicionālajām dokumentēšanas metodēm un pašiem vēstures radītājiem. Īpašu ievērību pelnījusi Mihelkeviča starpdisciplinārā pieeja mākslas pētniecībai, kas ietver datu kartēšanu, foto, video, instalāciju un citas radošas datu vizualizācijas formas. Tas ļauj vēstures dokumentācijā izmantot ne tikai tekstuālu, bet arī “vizuālu rakstīšanu”. Neformālā prezentācija “Laikmetīgās mākslas kartēšana” piedāvās padziļinātu ieskatu šīs pieejas radošajās stratēģijās un praksēs, kā piemēru apskatot grāmatu “Lietuvas fotogrāfijas kartēšana: vēstures un arhīvi” (Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives, 2007). Prezentācija sniegs iespēju mākslas, mediju, fotogrāfijas pētniekiem un citu jomu interesentiem no citāda skatpunkta paraudzīties uz ierastajām datu un vēstures organizācijas praksēm.
Savukārt mākslas zinātniece Katrīna Teivāne-Korpa pievērsīsies ainavai Latvijas fotogrāfijā, jo tā vēsturiski ir bijusi Latvijas fotogrāfu iecienītākā motīvu krātuve, kas savu nozīmi nav zaudējusi arī mūsdienās. Dzimtenes skati gan iemūžināti mākslinieciskos nolūkos, gan dokumentēti vēsturiskajai atmiņai. Lekcijā uzmanība galvenokārt tiks pievērsta fotogrāfijas izpausmēm 20. gs. sākumā, kā arī starpkaru gados. Kas fotogrāfus saistīja šajā Latvijas vēsturei tik dinamiskajā laika posmā? Kas tika meklēts dabā un kam pievērsta uzmanība pilsētvidē? Un visbeidzot − kāda īsti ir Latvijas nacionālā ainava?
Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2018 notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.
Pilnu Rīgas Fotogrāfijas biennāles notikumu programmu skat.: http://www.rpbiennial.com/programma.html
Rīgas Fotogrāfijas biennāle ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfijas jēdziens festivāla nosaukumā apvieno dažādas attēla veidošanas mākslinieciskās prakses, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu. Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Rīgas Fotogrāfijas biennāle tiecas fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni.
2018. gadā izvēlētais biennāles nosaukums "I Like Your Face", izmantojot sejas metaforu, izceļ komplicētos identitāšu un nozīmju veidošanas procesus. Seja ir gan maska vai loma, ko mēs ikdienā uzņemamies, gan attēls, ko ieraugām, skatoties uz otru. Sociālajos tīklos mēs bieži atzīmējam, ka mums kaut kas “patīk” (like) – taču ko mēs patiesībā redzam un ko iztēlojamies? Vai ir iespējama sastapšanās ar citādo nekategorizējot un netematizējot? Festivāls pievēršas šo attiecību problemātikai, izjautājot, kā mūsdienu tehnoloģiju izmainītajā garīgajā klimatā izpaužas cilvēku emocionālā pasaule un kā iedomāta piederība kādai fantastiskai realitātei sadzīvo ar ikdienas sociālajām identitātēm.
Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2018 notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.
Prezentāciju un lekciju atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas Dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, Rīgas mākslas telpa, AS “Antalis”.

Vītauts Mihelkevičs, Līna Mihelkevice. How Are Icons Born?