Uzņēmums Nikon paziņoja par profesionālo fotogrāfu kopienai paredzēto jauno vietni, kas izstrādāta, lai sniegtu vispasaules atbalstu organizācijas Nikon Professional Services (NPS) dalībniekiem. NPS vispasaules vietnes adrese ir http://nps.nikonimaging.com. Vietnē ir pieejami ne tikai dažādi pakalpojumi, bet arī jaunākā informācija un saturs, kas paredzēts, lai sniegtu NPS dalībniekiem visu nepieciešamo atbalstu neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.

Organizācija NPS tika dibināta pirms gandrīz 25 gadiem ar mērķi nodrošināt tās dalībniekiem pārliecināti un ērtu fotografēšanu ar drošības sajūtu, ko var panākt ar izcilu atbalstu. NPS nodrošina profesionālā aprīkojuma tehnisko apkopi un remontu, kā arī tiešo atbalstu starptautiskajos pasākumos. Tagad jebkurš NPS dalībnieks neatkarīgi no atrašanās vietas tikai ar dažiem klikšķiem var piekļūt NPS vispasaules vietnei un iegūt praktisku informāciju saistībā ar savu atrašanās vietu, uzzināt par pieejamām apkalpošanas iespējām un vietnēm, kā arī apskatīt informāciju par NPS apkalpošanas punktiem visā pasaulē.

Turklāt NPS vispasaules vietnē ir pieejams saturs NPS dalībnieku un arī progresīvu amatieru fotogrāfu iedvesmai un izglītošanai. Šīs saturs ietver, piemēram, detalizētus norādījumus par to, kā efektīvi izmantot profesionālo aprīkojumu, kā arī tehniskās rokasgrāmatas ar praktiskiem paņēmieniem un padomiem par aprīkojuma lietošanu.

Uzņēmums Nikon turpinās NPS vispasaules vietnes paplašināšanu un pilnveidošanu arī turpmāk.

NPS vispasaules vietnes satura kopsavilkums

Pamatinformācija (Par NPS)
Šajā sadaļā ir ietverta informācija par NPS darbībām, atbalstu un pakalpojumiem, kas pieejami organizācijas dalībniekiem, kā arī par pakalpojumu tīklu, kas pieejams dalībniekiem ceļojumu laikā.

Informācija par atbalstītajiem pasākumiem (Pasākumu atbalsts)
Šajā sadaļā ir pieejama informācija par NPS apkalpošanas punktu atrašanās vietu starptautisko pasākumu laikā.

NPS kontaktinformācija dažādās valstīs (NPS vispasaules tīkls)
Šajā sadaļā ir pieejamas saites uz NPS vietnēm dažādās valstīs, kā arī NPS organizācijas kontaktinformācija katrā valstī.

NPS dalībnieku darbi (Dalībnieki)
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par starptautiski aktīvo NPS dalībnieku darbībām un ir apskatāmi viņu darbi.

Padomi par aprīkojumu (Tehniskie risinājumi)
Šajā sadaļā ir apskatāmi paskaidrojumi un padomi profesionālā aprīkojuma efektīvai izmantošanai.

Par NPS
NPS ir uzņēmuma Nikon dibināta organizācija, kuras mērķis ir sniegt atbalstu kvalificētiem fotogrāfiem, kas profesionālajā darbā izmanto Nikon aprīkojumu. Pašlaik organizācija darbojas aptuveni 30 valstīs; tās galvenās funkcijas ir nodrošināt tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus un starptautisko pasākumu laikā sniegt profesionāliem fotogrāfiem atbalstu uz vietas.